Beredskapsplanlegging

iStock_000016690018Small

Headvisor tilbyr en systematisk beredskapsplanleggingsprosess til våre kunder. Vi begynner med å analysere hva som er beredskaps-behovet. Utgangspunktet kan enten være lover og forskrifter eller kundens egne ønsker om høyere beredskapsnivå.

 

Gjennom risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) danner vi i samarbeid med kunden et risikobilde, og gjennom ulike dimensjonerende scenarioer for akkurat din virksomhet utarbeider vi en beredskapsplan som inneholder varslingsrutiner, resursoversikt og tiltakskort etc.

 

Viktigst av alt er at Headvisor sammen med kunden skaper en kultur for på en konstruktiv måte å dele erfaringer, lære av egne og andres feil og se svakheter underveis i prosessen, for der igjennom å komme styrket ut av en krise.