Executive – program

For deg som vil sikre deg videre karriere som toppleder!

God innsikt i egne ressurser, påvirkningskraft og oversikt over jobbmuligheter er viktige forutsetninger for å lykkes i jobbkarrieren. Et jobbskifte krever motivasjon, villighet til å prøve nye løsninger og energi til å stå løpet ut. Settes disse elementene inn i målrettet handlingsplan gir det økt konkurransekraft i arbeidsmarkedet.

Headvisor tilbyr et program som tar utgangspunkt i sentrale tema for din karriere. Programmet følger likevel ingen manual. Vi tilpasser programmet til deg slik at innholdet er mest mulig behovsrettet i forhold til din situasjon og personlige målsetting.

Målet er å gi deg konkurransekraft som løfter deg ut av den jevne søkermassen. Energi, kompetanse, trygghet og tydelighet over et bredt felt blir da nøkkelfaktorer. Programmet  spenner derfor over flere tema enn vanlige karriereprogram, og kan gå dypt innen de områder du selv velger å fokusere på.

Headvisors konsulenter og coacher for Executiveprogrammet er blant Norges mest erfarne og har til sammen gjennomført mer enn 700 individuelle coachingprosesser. Vår ledererfaring gjør oss til dyktige sparringspartnere på så vel strategisk som personlig nivå. Vi har et klart forretningsfokus og relaterer din prosess i retning av et riktig strategisk og langsiktig valg. Headvisor samarbeider i dette programmet med profesjonelle markeds- og mediafolk, og med profesjonelle skuespillere.

Vi følger helt frem til ny jobb. Deretter kan du bruke oss i tre måneder etter start i ny jobb.


iStock_000016465671Small

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessant  og spennende?