Executive Search

iStock_000001377838Small11 Målrettede og lukkede søk etter ledere/spesialister på høyt   stillingsnivå, eller styreledere/medlemmer. Headvisor har researchere som arbeider systematisk med å identifisere aktuelle kandidater i markedet. Vår database er bygget opp i mer enn ti år med over 16.000 kandidater.

Kontakt Oss