Forretningsutvikling

Summen av organisasjonens ytelser gir organisasjonens resultater…Målsetningen er å få til den beste resultatoppnåelsen i organisasjonen med minimal bruk av organisatoriske ressurser. Dette omfatter også å maksimere kundens opplevde verdi av leveransene.  Det å gjøre de riktige tingene – optimalt. Det å få dette til kontinuerlig vil gjøre ”vinn-vinn” situasjonene mulige.

 

 


Management Audit:
Anders Bauge 
Per Inge Hjertaker