Karrierecoaching/Outplacement


iStock_000019982235Small

Headvisor Karrierecoaching / Outplacement

Hvordan stå frem som stjernekandidaten?

Du møter utfordringer enten du selv ønsker å finne drømmejobben, eller du må avslutte ditt arbeidsforhold i forståelse med din arbeidsgiver. Vi kan hjelpe deg til bevisstgjøring rundt egen kompetanse, atferd og motivasjon samt større  klarhet rundt dine ressurser, muligheter og valg. Du vil etablere en markedsplan med konkrete tiltak og følges opp over en avtalt periode. Vi trener deg på hvordan gjøre en god presentasjon og et vinnende intervju.

 

Dette får du:

 • Tydeliggjøring av mål og beskrivelse av ideell jobb
 • Bevisstgjøring av dine motivasjonsfaktorer og resultatdrivere
 • Kartlegging av dine ressurser
 • Dokumentasjon av resultater i tidligere stillinger
 • Forståelse av overføringsverdien av din kompetanse til andre stillingstyper eller bransje
 • Innføring i kommunikasjonsteknikker verbalt og ikke-verbalt
 • Etablering av attraktiv CV og personlig profil
 • Bevisstgjøring av din påvirkningskraft og hvordan få gjennomslag
 • Kunnskap om og forståelse for hvordan arbeidsmarkedet fungerer
 • Bevisstgjøring av hvordan nettverk fungerer
 • Intervjutrening med video