Karriereprogrammer

God innsikt i egne ressurser, påvirkningskraft og oversikt over jobbmuligheter er viktige forutsetninger for å lykkes i jobbkarrieren. Bevissthet er det viktigste stikkordet. Det være seg hvor jobbskifte ut av bedriften eller til nye oppgaver internt står sentralt.  Et jobbskifte krever motivasjon, villighet til å prøve nye løsninger og energi til å stå løpet ut. Settes disse elementene inn i en målrettet handlingsplan gir det økt konkurransekraft i arbeidsmarkedet og effektivt jobbsøk. Resultatet er raskere overgang til en ny jobb som er i tråd med egen kompetanse og egne preferanser.

Vi har ikke manualdrevne programmer. Vår erfaring tillater oss å tilpasse innholdet i programmene i meget stor grad til den enkeltes behov og ønsker.

Kontakt oss for å diskutere våre ulike programmer.