Kartlegginger og undersøkelser


uklart-bilde-medarb-v2
Hvor klart bilde har ledelsen av forholdene rundt virksomhetens viktigste innsatsfaktor? Gode styringsdata muliggjør resultatfremmende tiltak!

Headvisor benytter i dag Questbacks analyseverktøy hvor et stort antall kartleggingsmaler er tilgjengelig.  Undersøkelsene kartlegger i utgangspunktet det  ledelsen generelt har  behov for av styringssignaler innen HR. Typiske fokusområder vil være medarbeidertrivsel og arbeidsmiljø, kompetanse og jobb beherskelse, ledelse og måloppfattelse.

Ved behov definerer vi sammen med ledelsen spesifikke tilleggsspørsmål for virksomheten.

Headvisor er behjelpelig med tilrettelegging av praktiske forhold knyttet til undersøkelsen, informasjon i forkant og tilbakemelding til ledelse og medarbeidere i etterkant.

Sammen med ledelsen kan vi også identifisere tiltak og ta del i gjennomføringen av disse.

 

Ta kontakt for mer informasjon.