Konflikthåndtering


iStock_000015452084Small
Hvordan stoppe en konflikt selv om ubehaget er tilstede?

Hvordan løse opp situasjonen og skape grunnlag for samarbeid?

Konflikter oppstår gjerne på basis av forventninger som brister og sterke følelser knyttet til dette.  Ofte er det uenighet i sak eller manglende aksept av atferd.  Følelser blir styrende, har ofte utviklet seg over tid, og gir gjerne låste holdninger og atferd som er krevende å  løse opp i.

 

Dette kan vi hjelpe deg med:

Ved hjelp av samtaler med partene, verktøy og NLP-baserte metoder gir vi partene innsikt og bevissthet i egen situasjon samt  motiv og mål for egne handlinger. Vi skaper tilsvarende forståelse hos den andre part samt søker løsninger i samarbeide med alle parter.  Partene blir ført sammen til dialog, og identifiserer hver for seg og sammen tiltak for å løse konflikten.

Målgruppe:

Headvisor tilbyr konfliktløsning til ledere, medarbeidere, tillitsvalgte eller andre som er en del av en konflikt.

Ledere kan oppleve det vanskelig å opptre nøytralt i partenes øyne. Det tar ofte uansett  tid fra andre oppgaver å gå inn i en konfliktsituasjon, og det er lite lystbetont.  En nøytral utenforstående kan ha bedre forutsetninger for aksept hos partene. Bruk av en utenforstående kan gjøre at lederen slipper å ta en større belastning,  og vil heller ikke ha med seg utfallet av prosessen inn i fremtiden som sin løsning. Dersom leder selv er part i konflikten blir det enda vanskeligere å løse opp i denne uten hjelp av en tredjepart.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.