Lederutvikling og coaching

Headvisor arbeider ut fra denne enkle modellen i all vår tilnærming til utvikling av virksomheter og mennesker:

 

Untitled-1

Vi tror at forutsetningen for all utvikling er at du oppdager hvor du er og erkjenner hva dette faktisk innebærer.  Ut fra dette må målene settes og tiltak planlegges.  Så er du klar for innarbeiding og gjennomføring.  Løpet går fra refleksjon til aksjon og krever støtte og styring underveis. Prosesser tar tid og tid bringer endring.  Det vil på et tidspunkt være behov for å se på situasjonen på nytt. Vår «evighetsfigur» illustrerer at dette er prosesser som alltid bør løpe.

Bevissthet, innsikt og fakta er forutsetninger for god og trygg utvikling!