Management Audit

iStock_000016225485Small_copy

 

Ved oppkjøp av selskaper, fusjoner og  ellers hvor due dilligence er aktuelt, ønsker ofte kunder å vurdere ledelsesressursene i de aktuelle selskapene. Headvisor kan bidra til en kvalitativ lederevaluering gjennom analyser av ledernes personlige egnethet og lederteamenes kapasitet. Vi kan også vurdere organisasjonsform- og struktur i forhold til aktuelle arbeidsprosesser og drift, nødvendig eller ønsket utvikling, og dermed bidra til en optimal bruk av de menneskelige ressurser