Media Response Team

iStock_000018859536Small11

Tilknyttet Headvisor har vi også erfarne strategiske og operative kommunikasjonsrådgivere som utgjør våre Media Response Teams som betjener alle roller kunden har behov for dersom en uønsket hendelse likevel skulle inntreffe; telefonhenvendelser, web, pressemeldinger og pressekonferanser samt monitorering av tradisjonelle og sosiale medier.

Du som kunde avgjør selv hvor store ressurser du ønsker å ha i beredskap. Vi bistår også med evalueringer etter hendelser og foreslår tiltak for å revidere planverket.