Medie trening

Corporate presentation

 

Før beredskapsplanen iverksettes, tilbyr vi ledelsen og nøkkelpersoner medietrening. Trygghetsskapende medietrening gjøres av de fleste virksomheter alt for sjelden. Læringsutbyttet fra kurs og seminarer blir derfor begrenset, og evnen til å mestre ulike scenarier ikke trenet.

 

Headvisor foreslår i stedet «mengde-trening», dvs. at vi jevnlig øver foran tv-kameraer med profesjonelle journalister i en rekke ulike problemstillinger. På den måten bygges selvtillit og mestringsevne over tid, og du får tid til å reflektere over hvordan du fremstår og hva som kan gjøres bedre.