Menneskene

Headvisor tilbyr rådgivning innen rekruttering, headhunting, krisehåndtering, karriere og lederutvikling. Våre konsulenter er spesialister innen ulike områder og har fra 7-25 års fartstid som konsulenter. Alle har betydelig erfaring som ledere, – en forutsetning for å sette seg inn i kundenes behov.Per Inge Hjertaker, Partner/adm.dir.

Mobil: +47 917 29 682
Epost: peringe.hjertaker@headvisor.com

Fagomrade: Lederrekruttering/ executive search, team/organisasjonsutvikling, management audit, lederstøtte og krisekommunikasjon.

Erfaring: Per Inge Hjertaker er en av grunderne av Headvisor, og har vært adm.dir siden oppstarten. Han har vært rådgiver innen rekruttering siden 1991. Først i Mercuri Urval, som rådgiver og avdelingsdirektør. Fra 1999 adm.dir. for Kontura, og fra 2001 leder for rekrutteringsvirksomheten til Right Management i Europa. Per Inge var en av tre partnere som i 2003 etablerte Headvisor AS, gjennom et management buyout av Right Search & Selection AS.Per Inge har omfattende erfaring innen rekruttering av topp- og mellomledere, samt styremedlemmer til både privat og offentlig sektor. Han har arbeidet mye for energi, bank/finans, shipping, departementer/ direktorater, kommuner/ fylkeskommuner, industri, næringsmiddel, oppdrett, kultur, universitet/ høgskole, helse og media. Per Inge Har også betydelig erfaring som rådgiver for toppledere, innen team/ organisasjonsutvikling samt som media-/ kriserådgiver, blant annet fra Rocknes-, og Bourbon Dolphin-ulykkene. Per Inge har tidligere arbeidet som leder innen bank/finans, media og i statlig virksomhet.

Utdannelse: Per Inge Hjertaker er utdannet cand.mag innen statsvitenskap/ sosiologi, har gjennomført Solstrand-programmet og sertifisert blant annet på OPQ 32, TMP og CPI.Kristin Haugen, Senior rådgiver

Mobil: + 47 971 55 441
Epost: kristin.haugen@headvisor.no

Fagomrade: Seniorkonsulent rekruttering/executive search/bedriftsrådgiving

Erfaring: Kristin har over 20 års ledererfaring fra finansbransjen. Hun har innehatt ulike lederroller som forsikringssjef, banksjef og i de siste 10 år har hun vært seksjonsdirektør i DNB for personalforsikringer.
Hun har jobbet mye med utvikling av god kultur og god kundeservice, i tillegg til at hun har bred finansfaglig erfaring. Kristin har vært pådriver for effektivisering og digitalisering av forretningsprosesser og vært aktiv i styringsgrupper for utvikling av nye it-systemer i forsikring. Hun har rekruttert og utviklet mange ledere og medarbeidere, og har også noen års erfaring som profesjonell headhunter fra Adecco Select.
Kristin har tatt sertifisering i testverktøy fra DNV Gl i OPQ og Hogans. Hun er sertifisert bruker av evne- og personlighetstesting fra cut-e.

Utdannelse: Kristin er utdannet bedriftsøkonom fra Norwegian School of Management (BI), Bachelorprogram i markedsføringsledelse, og har en Mastergrad i erfaringsbasert organisasjonspsykologi. Hun er sertifisert som NLP Coach Master Practitioner.Jean Lorange, Senior rådgiver

Mobil: +47 480 40 606
Epost: jean.lorange@headvisor.com

Fagomrade: Headhunting/executive search, samt coaching (Gestalt)

Erfaring: Jean Lorange har over 10 års erfaring fra rekruttering / search and selection. Han har jobbet hovedsakelig med ledende prosjekt stillinger til bygg og anlegg, men også innen IT og økonomi. Han har hatt gleden av å levere til flere av de samme kundene siden 2006.

Før han startet med rekruttering jobbet Jean som salgs og markedssjef innen bygg og anlegg, og 4 års erfaring som kundeservice sjef hos IKEA.

Utdannelse: Jean Lorange er utdannet Bygg og Anleggs ingeniør, Bedrifts økonom, samt coach fra Gestalt Instituttet Høyskole.Grethe Norbye, Administrasjon/Økonomi

Mobil: +47 9343 6820
Epost: grethe@headvisor.com

Fagomrade: Administrasjon og økonomi

Erfaring: Grethe Norbye har vært administrativt ansvarlig for konsulentselskaper siden 1984. Først for Wicklund-Hansen International AS og siden 2008 også for Headvisor i Norge. I tillegg til administrasjon og kontordrift er Grethe ansvarlig for Regnskap og økonomi i selskapet.
Monique Lacoste

Mobil: +47 928 47 888
Epost: ml@headvisor.no

Fagomrade: Senior researcher

Erfaring: Monique Lacoste har jobbet med research og rekruttering i mer enn 12 år og har bl. a jobbet i Hopland & Co AS, Personal Utvelgelse AS og Headvisor AS. Hun har gjennom årene gjennomført mange oppdrag innen rekruttering av ledere/toppledere i både privat og offentlig sektor. Hun har opparbeidet et betydelig nettverk og erfaring i rekruttering av toppledere, mellomledere og spesialister i både offentlig og privat sektor.

Hun har tidligere jobbet i ulike lederroller i Regus Business Centre - verdens største tilbyder av fleksible arbeidsplassløsninger, med kundegrupper som omfatter noen av de mest vellykkede entreprenørene, enkeltpersonene samt milliardselskaper med kontorer over hele verden.

Hun har også opparbeidet seg solid erfaring innen salg og markedsføring av kjente internasjonale merkevarer innen tekstil og i næringsmiddelindustrien.


Utdannelse: Monique er utdannet fra BI innen PR/Informasjon og Samfunnskontakt.Bergen
Bjørn Horne, Partner/regionleder

Mobil: +47 9116 1390
Epost: bjorn.horne@headvisor.com

Fagomrade: Rekruttering/Executive search. Styrerekruttering

Erfaring: Bjørn Horne har mer enn 20 års erfaring som rådgiver. Bjørn rekrutterer til stillinger på toppleder nivå, mellomledere og spesialister. Han har spesielt rekruttert til bransjer innen tekniske områder så som bygg- og anlegg, rådgivende ingeniører, energi og SMB/industri. I tillegg har han sin spesialitet innen bank/finans/økonomi, shipping og salg- marked. Han har også erfaring med rekruttering til stillinger i det offentlige, media og lederstillinger til ulike lag og organisasjoner.

Bjørn har betydelig ledererfaring fra både privat og offentlig virksomhet, i tillegg har han lang erfaring som styreleder og med strategiske prosesser i bedrifter.

Utdannelse: Bjørn er utdannet ingeniør innen marinteknikk, utdannet økonom og har befalsutdanning fra Sjøforsvaret. Han er sertifisert på OPQ32.Rune M. Bruket, Senior rådgiver

Mobil: +47 9713 8423, Kontor +47 5536 5500
Epost: rune.bruket@headvisor.com

Fagomrade: Rekruttering/Exceutive Search

Erfaring: Rune Bruket har vært rådgiver innen rekruttering og lederutvikling fra 1999. Spesialområdet er rekruttering av topp- og mellomledere i energisektoren, olje- og gassindustrien og kommuner/statlig virksomhet. I AFF ved Norges Handelshøyskole arbeidet han med endringsledelse. Rune har ledet en rekke omstillings- og utviklingsprosesser i større organisasjoner. Han har betydelig ledererfaring, blant annet som sykehusdirektør, og fra HMS og organisasjonsområdet i Aker.

Utdannelse: Rune er sertifisert på OPQ32, og har sin utdannelse fra UiB, NHH og BI med basis innen økonomi/ statsvitenskap og master i strategisk ledelse.Asbjørn Grini, Senior rådgiver

Mobil: 917 94 825
Epost: asbjorn.grini@headvisor.no

Fagomrade: Rekruttering / Executive search.

Erfaring: Asbjørn har lang erfaring som leder innen shipping, olje & gass samt maritim industri. Han kom fra en stilling som leder for et forretningsområde og samtidig leder for en produksjonsenhet. Asbjørn har ledererfaring bla fra børsnoterte selskaper, både operativt og i forskjellige ledende stabsfunksjoner. Han har vært konserndirektør innen områdene HR / Organisasjon, HMS, Kvalitet og bringer med seg bred og variert erfaring fra næringslivet.

Utdannelse: Maskiningeniør og BedriftsøkonomJanne Siri Horne, Partner

Mobil: +47 907 21 164
Epost: janne@headvisor.no

Fagomrade: Executive Search, Rekruttering og Utvelgelse

Erfaring: Janne Siri er DNV-GL-sertifisert rekrutterer ihht Standard for Rekrutteringspersonell – kompetanse og tilhørende tjenestebeskrivelse (ONO-2-5-Rekrutt i1). I Headvisor har hun deltatt aktivt ved rekruttering av ledere og toppledere, i både privat og offentlig sektor. Tidligere har Janne Siri hatt flere ulike stillinger i Aker Solutions, og med Systems Engineering som bakgrunn har hun god erfaring med å tolke kunden sine krav, samt planlegging og gjennomføring av komplekse prosjekter. Systems Engineering er et bredt, tverrfaglig felt som omhandler bl.a. arbeidsprosesser, optimaliseringsmetoder, organisasjonsstrukturer og risikostyringsverktøy.

Utdannelse: Janne Siri er utdannet sivilingeniør, med Bachelor i Maskinteknikk og spesialisering og Mastergrad innen Systems Engineering. Hun har fullført Rekruttering, Intervjuteknikker og Nyansattes læringsprosesser fra BI. Janne Siri er sertifisert bruker av OPQ32 personlighetstester, samt SHLs evne-tester.Ivar K. Linde, Senior rådgiver

Mobil: + 47 4787 0707
Epost: ivar.k.linde@headvisor.com

Fagomrade: Rekruttering

Erfaring: Ivar K Linde startet sin karriere som leder i Sjøforsvaret og senere som bedriftsrådgiver i Hartmark Iras / PA Consulting Group innen rekruttering av toppledere , mellomledere og spesialister . Oppdragsgivere har vært innen offentlig , kommunal og privat sektor.De siste 20 årene har han jobbet i ledende stillinger innen salg og marketing for kjente merkevarebedrifter som Rieber & Søn – Toro , Vital Forsikring og Kaffehuset Friele. Han kjenner således også svært godt til varehandel og de utfordringer som preger denne bransjen. Perioden i Vital var preget av store og krevende fusjons- og omstillingsprosesser, hvor Ivar var sentral i opprettelsen av ny Salgsdivisjon etter fusjonen mellom Vital og Gjensidige. Ivar har også fartstid innen oljeleverandørindustrien.

Utdannelse: Sjøkrigsskolens øverste avdeling – Intendanturlinjen, hvor han over en lengre periode var ansvarlig for trening og utvikling av ledere i Sjøforsvaret. Ivar er sertifisert på OPQ32.Jan Tveit, Senior rådgiver

Mobil: +47 9753 9990
Epost: jan.tveit@headvisor.com

Fagomrade: Rekruttering

Erfaring: Arbeidet med rekruttering fra 1995. Var med å stifte Headvisor i 2003, og er i dag leder av Headvisor sitt Bergenskontor.Tidligere 15 år som rådmann, senest i Askøy kommune.Erfaring fra rekruttering av ledere på høyt nivå i både privat og offentlig sektor. Bred erfaring med rekruttering av rådmenn til norske kommuner og fylkeskommuner.

Utdannelse: Juridisk embetseksamen
Universitetet i Bergen. Jan er sertifisert bruker på OPQ32.Alexander Hjertaker, Researcher

Mobil: +47 975 28 649
Epost: Alex.hjertaker@headvisor.no

Fagomrade: Research, Sosiale medier

Erfaring: Etter videregående skole tjenestegjorde Alexander Hjertaker i Hans Majestet Kongens Garde. I tillegg til studier ved Handelshøyskolen BI har han i flere år arbeidet som vekter i Nokas.

Utdannelse: Alexander har en bachelor- utdanning i Internasjonal Markedsføring fra ESADE Barcelona/ Handelshøyskolen BI.Trondheim
Lars Jakob Arnøy, Partner/regionleder

Mobil: +47 907 69 045 /+47 735 45 475
Epost: lja@headvisor.no

Fagomrade: Rekruttering, søk og utvelgelse, samt coaching

Erfaring: Lars Jakob Arnøy er partner/seniorrådgiver og daglig leder i Headvisor i Trondheim. Han har jobbet 13 år i legemiddelindustrien, hvorav 10 år som leder på nasjonalt nivå. Lars Jakob har bred erfaring som leder og coach både på selger- og ledernivå og jobbet mye med gjennomføring av rekrutteringsprosesser og teamsammensetninger – også i legemiddelindustrien. Han har jobbet som hodejeger i Manpower Professional Executive AS i 5 år og leverte svært gode resultater disse årene. Som hodejeger har han gjennomført mange oppdrag innen rekruttering av ledere/toppledere i både privat og offentlig sektor, og har jobbet spesielt med rekruttering til energibransjen. Han har et betydelig nettverk og erfaring i rekruttering av toppledere, mellomledere og spesialister i både offentlig og privat sektor.

Utdannelse: Lars Jakob er diplomøkonom innenfor økonomi og markedsføring og tilleggsutdanning som coach fra HiH. Han er sertifisert som bruker av OPQ32, Cut-e og DISC personlighetsverktøy.Anders Bauge, Senior rådgiver

Mobil: +47 901 56 249 /+47 735 45 475
Epost: ab@headvisor.no

Fagomrade: Rekruttering, søk og utvelgelse, samt Management Audit

Erfaring: Anders Bauge er seniorrådgiver. Han har mange års erfaring fra operativ og strategisk ledelse. Bl.a som markedsdirektør i Fokus Bank, som divisjonsdirektør IT selskapene Novit og Posten SDS (Oslo) og som viseadm. direktør i ErgoIntegration (Oslo). Disse IT selskapene er i dag en del av Evry. Han har også vært konsulent og partner i rådgivingsselskapet Pharos AS i Oslo hvor han hovedsakelig arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling. Siden 2007 har han med Trondheim som utgangspunkt arbeidet med rådgiving innen rekruttering i Manpower Professional Executive AS, de seneste årene også som regionsjef. Som hodejeger har han gjennomført mange oppdrag innen rekruttering av ledere/toppledere i både privat og offentlig sektor.

Utdannelse: Siviløkonom fra BI og er sertifisert som bruker av OPQ32 og Cut-e personlighetsverktøy samt Belbin teamutviklingsverktøy.Tor Jakob Reitan

Mobil: 9505 1111
Epost: tjr@headvisor.no

Fagomrade: Senior rådgiver

Erfaring: Tor Jakob er utdannet diplomøkonom fra BI med et masterprogram i Strategisk ledelse, og han har i tillegg Befalsskole og Politiskolen. Han har lang erfaring som toppleder i både offentlig og privat sektor, og han har hatt ansvaret for flere fusjoner og omstillingsprosesser. Han har også jobbet som revisor og som spesialetterforsker innen økonomisk etterforskning i politiet i Oslo og Trondheim. Tor Jakobs nøkkelkompetanse er rekruttering og utvelgelse til stillinger på toppledernivå, mellomleder og spesialister, samt praktisk planlegging og gjennomføring av omstruktureringer for økt lønnsomhet.
Tor Jakob er en ildsjel, og han innehar flere styreverv.
Kirsti Kalseth Sjøhaug, Partner

Mobil: +47 977 31 680 /+47 7354 5475
Epost: kks@headvisor.no

Fagomrade: Rekruttering, søk og utvelgelse

Erfaring: Kirsti Kalseth Sjøhaug er partner/seniorrådgiver i Headvisor Trondheim. Hun har vært rådgiver innenfor rekruttering siden 1997, først 9 år i Total Consult og deretter 5 år i Manpower Professional Executive AS. Hun har et betydelig nettverk og erfaring i rekruttering av toppledere, mellomledere og spesialister i både offentlig og privat sektor. Kirsti har også erfaring innenfor kompetanse- og organisasjonsutvikling, hvor hun blant annet har arbeidet med kultur- og lederutvikling samt utvikling av beredskapsplan og ledertrening i Direktoratet for arbeidstilsynet. I tillegg har hun erfaring med utvikling av HR-strategier og teamutvikling, samt holder kurs innenfor rekruttering.

Utdannelse: Kirsti er cand.polit i pedagogikk fra NTNU, Diplomøkonom fra Trondheim Økonomiske Høgskole og Møre og Romsdal Distriktshøgskole, samt har Prosjektledelse fra Høyskolen i Hedmark. Kirsti er sertifisert som bruker av OPQ32 og Cut-e.Torstein Sneisen, Partner

Mobil: +47 918 88 186/+47 7354 5475
Epost: ts@headvisor.no

Fagomrade: Executive search, vurdering av ledere og spesialister samt ledelsesrådgivning.

Erfaring: Torstein har jobbet som bedriftsrådgiver og konsulent siden 2001, og gjennomført mange topplederrekrutteringer og spesialistrekrutteringer for både privat og offentlig sektor. Han har jobbet med nasjonale og internasjonale oppdrag, og har et godt nettverk og track record. Blir brukt som gjesteforeleser på Trondheim Økonomiske Høgskole innen tema rekruttering og utvelgelse. Andre leveranseområder er gruppeledervurderinger og organisasjonsutvikling. Engasjert i utvikling og forbedring av metoder og prosesser innen strategisk rekruttering, employer branding, lederutvikling og prestasjonsforbedring

Utdannelse: Torstein gjennomfører en Master i Management på NTNU, og har en Bachelor i sykepleie som grunnutdanning. Han er sertifisert som bruker av Cut-e sine arbeidspsykologiske testverktøy.Kristiansand
Janne Siri Horne, Regionsjef/partner

Mobil: +47 907 21 164
Epost: janne@headvisor.no

Fagomrade: Executive Search, Rekruttering og Utvelgelse

Erfaring: Janne Siri er DNV-GL-sertifisert rekrutterer ihht Standard for Rekrutteringspersonell – kompetanse og tilhørende tjenestebeskrivelse (ONO-2-5-Rekrutt i1). I Headvisor har hun deltatt aktivt ved rekruttering av ledere og toppledere, i både privat og offentlig sektor. Tidligere har Janne Siri hatt flere ulike stillinger i Aker Solutions, og med Systems Engineering som bakgrunn har hun god erfaring med å tolke kunden sine krav, samt planlegging og gjennomføring av komplekse prosjekter. Systems Engineering er et bredt, tverrfaglig felt som omhandler bl.a. arbeidsprosesser, optimaliseringsmetoder, organisasjonsstrukturer og risikostyringsverktøy.

Utdannelse: Janne Siri er utdannet sivilingeniør, med Bachelor i Maskinteknikk og spesialisering og Mastergrad innen Systems Engineering. Hun har fullført Rekruttering, Intervjuteknikker og Nyansattes læringsprosesser fra BI. Janne Siri er sertifisert bruker av OPQ32 personlighetstester, samt SHLs evne-tester.