Øvelser

iStock_000015706029Small Headvisor tilrettelegger og gjennomfører kriseøvelser tilpasset deg som kunde.

Øvelsene tar utgangspunkt i scenariene som avdekkes gjennom risiko og sårbarhetsanalysene (ROS). Hver øvelse har klare mål som skal vurderes, enten internkommunikasjon i kriseledelsen, myndighetskontakt, håndtering av pårørende eller samarbeid med partnere/underleverandører under en krise. Etter øvelsen utarbeider vi i fellesskap med kunden en kortfattet liste med forslag til forbedringer.

 

Ta kontakt for nærmere informasjon.