Rekruttering

Headvisor arbeider typisk med kombinerte oppdrag hvor kunden både ønsker å lyse ut stillingen i markedet og å sikre kandidattilfanget gjennom målrettede søk, samt søk i Headvisors kandidatdatabase.

Vi arbeider også med rene annonserte oppdrag hvor kunden kun ønsker å annonsere stillingen, – og mener at responsen i markedet vil gi et godt nok kandidattilfang. Headvisor ivaretar kandidatkontakten, administrerer søkeprosessen, skriver søkelister, intervjuer kandidater og kvalitetssikrer disse gjennom bruk av våre testverktøyer og referanseintervjuer, og innstiller til ansettelse. Selection er ofte brukt på stillinger på lavere nivåer og i prosesser der stillingen kun er lyst ut internt i bedriften, f.eks. ved sammenslåinger, effektiviserings- eller omstillingsprosesser.

Kontakt Oss

Konsulenter rekruttering

Oslo:
Per Inge Hjertaker
Kristin Haugen
Jean Lorange
Bergen:
Jan Tveit
Rune Bruket

Bjørn Horne
Ivar K. Linde

Janne Siri Horne

Trondheim:
Anders Bauge
Lars Jakob Arnøy
Kirsti Kalseth Sjøhaug
Torstein Sneisen
Kristiansand:

Bjørn Horne

Janne Siri Horne