Sluttvurdering

iStock_000018857447Small
Kvalitetssikre din rekrutteringsprosess gjennom en uavhengig vurdering

Når virksomheten selv forestår rekrutteringsprosessen kan vi bistå med en sluttvurdering av finalekandidatene som et supplement eller korrektiv til egen prosess.  Dersom interne kandidater er med i prosessen, vil bruk av en ekstern, uavhengig tredjepart kunne skape større aksept for og ro rundt avgjørelsen.

Vi foretar personprofilanalyse og eventuelt evnetester, og gjør et dybdeintervju basert på de kriteriene bedriften vektlegger og funn fra analyse og tester. Hvis ønskelig tar vi også referanseintervjuer.

Våre funn og vurderinger oppsummeres i en rapport som utdypes i et møte.

Kontakt oss for en samtale om dette!
Kontakt Oss