Støtte til omstilling

iStock_000016401955Small_copy

Forskning og erfaring viser at mange virksomheter legger for stor vekt på forretningsdesign, strategi og organisasjonsstruktur i sine omstillingsprosesser. Når omstillingsprosessen ikke når sitt mål, skyldes det ofte for lite fokus på prosessplanlegging, prosessledelse og de psykologiske og sosiale prosesser som kommer med omstilling.  Intern og ekstern kommunikasjon og organisatorisk forankring er viktige faktorer som lett oversees.

Headvisors konsulenter har selv vært ledere i omstillingsprosesser og over år gitt råd som konsulenter.

Vi ønsker å bidra til at prosessen løper med størst mulig aksept internt. Likeledes er det viktig at virksomhetens omdømme står seg gjennom prosessen  – både internt og eksternt.