Styremedlemmer

iStock_000002724109Small

Headvisor har et stort ledernettverk og  meget god oversikt over aktuelle kandidater til styreverv i ulike bransjer.  Vi gjennomfører målrettede og lukkede søk for å finne de kandidatene som fyller kravprofilen best mulig.
Kontakt Oss