Teamutvikling

 

Samarbeid som svinger er gøy! Synergi gir energi og skapes ikke alene! 

 

Hvilke behov har teamet ditt? Hvilke resultater forventes av teamet?

Et team vil alltid arbeide innenfor rammevilkår som skifter over tid. Vår teamutvikling tar derfor utgangspunkt i hva teamet skal være til for fremover: Hvilke forventninger, mål og rammer er det teamet skal forholde seg til? Hvilke behov oppstår på bakgrunn av dette? Samtidig er det viktig å forenkle teamets oppgaver gjennom å definere ut de områder der teamet ikke behøver fungere som team.  Teamutvikling vil som regel være knyttet til bedriftens strategi og mål.

Vi tror den beste kartlegging av nå-situasjonen i teamet skjer gjennom en måling av hvordan teammedlemmene gjensidig opplever hverandre.  Headvisor bruker derfor SPGR 360 som utgangspunkt for en prosess hvor teamet blir kjent med seg selv og enkeltmedlemmene med hverandre. Verktøyet avdekker hvor teamet står bl.a. ift. til dynamikk, modenhet og samspill, ut fra de atferdstyper forskningen viser påvirker teamets yteevne.  Tradisjonelle teamverktøy tar utgangspunkt i den enkeltes opplevelse av seg selv.

Med utgangspunkt i mål og nå-situasjon utarbeider teamet konkrete tiltak som nedfelles i handlingsplaner.

Teamprosessen går normalt over flere måneder med samlinger, evaluering og justering underveis.

Uavhengig av teamets fokus og forbedringsområder vil enhver endring måtte skje hos den enkelte.  Vi anbefaler derfor at teamprosessen støttes opp med coaching av de enkelte teamdeltakerne.  Se eget menypunkt for Coaching.

Lyst å høre mer? Ta kontakt.