Topp- og mellom ledere


iStock_000016209677SmallFor deg som ønsker å utvikle deg som leder og få personlig påfyll!

Bevisste og motiverte mennesker yter mer og bedre! Coaching bidrar til frigjøring av ditt potensial, øker selvinnsikten og gir deg større muligheter for personlig utvikling.  Resultatet kan bli økt mulighet til å nå dine forretningsmessige og personlige mål. I en coachingprosess vil det åpne seg nye muligheter og alternativer som kan gi deg solid forankring for satsing videre. Resultatet er ny energi og større jobb-beherskelse. En slik prosess kan også være starten på en ny karrierevei.

Dette kan vi hjelpe deg med:

En coachingprosess er aldri et fast program. Det betyr at tema og vektlegging vil kunne variere til dels mye avhengig av den hvilke problemstillinger du selv bringer inn i prosessen.

Coaching innebærer bevisstgjøring og selvinnsikt, mental trening, kommunikasjonstrening, og kartlegging av behov, utfordringer og muligheter i dagens situasjon.  Vi identifiserer begrensende selvoppfatninger og jobber bevisst for å frigjøre deg fra disse. Vi hjelper deg til å bli trygg på ditt verdigrunnlag. Du etablerer mål og handlingsplan med konkrete tiltak som evalueres og justeres underveis.

Våre konsulenter er sertifiserte coacher og har over 18000 timer coaching bak seg.  Vi bruker anerkjente metoder, verktøy og øvelser.

Prosessen tar utgangspunkt i jobbsituasjonen og dine opplevde utfordringer, og fokuserer på hele livssituasjonen for å få en trygg forankring for videre satsing i jobb og privat.

Ingen avtale bør gjøres før du har møtt din coach.  Du vil i møte med oss få tilgang til en lang referanseliste av ledere som har hatt oss som Coach.