Vi må finne veien videre

Vi er i akuttfasen av koronakrisen. Den rammer oss alle raskt, brutalt og krever full mobilisering. Det er likevel helt påtrengende at ansvarlige ledere samtidig tenker lenger frem og legger en modig strategi for veien videre. Hva skal vi leve av etter korona?
+ Les mer