Slik blir videointervjuet en god opplevelse

Videointervju kan være et svært godt alternativ til tradisjonelle jobbintervjuer. Forberedelsene du gjør før intervjuet, legger grunnlaget for dette.

Spesielle situasjoner krever tilpasning, og enten det er du som leder eller kandidaten til jobben som blir forhindret fra å gjennomføre jobbintervjuet på vanlig måte, er det ingen grunn til å utsette prosessen.

I Headvisor har vi gjort videointervjuer med aktuelle kandidater i flere år, og har gode erfaringer med denne intervjuformen. Funksjonaliteten på mange av dagens tekniske løsninger for nettbaserte samtaler er også svært god. Mye av grunnlaget for et godt videointervju handler derfor om å bli trygg på verktøyene og å tenke gjennom de riktige tingene i forkant. Her er våre tips om hva du bør tenke på når du skal gjennomføre et videointervju.

Vær sikker på at det tekniske fungerer

Det første du må gjøre dersom du vet at du skal gjennomføre et videointervju, og det ikke foreligger faste rutiner for dette, er å velge hvilket verktøy intervjuet skal foregå i. Her finnes det en rekke gode alternativer, som gjør videosamtalen til en god erstatning for det personlige møtet. Skype, Google Hangout, Microsoft Teams og Whereby er noen av verktøyene du har å velge i, men det finnes også en rekke andre, i gratis og betalt versjon, og som app eller i nettleserversjon.

I verktøyet du velger, får du med stor sannsynlighet en lenke eller en kode som kandidaten trenger for å få logget seg på. For å være sikker på at denne fungerer som den skal, er det lurt å teste lenka eller koden i god tid før intervjuet.

Få ting er så kjedelig som å starte en videosamtale med tekniske problemer rundt lyd og bilde. Vær derfor helt sikker på at begge disse fungerer, før du går i gang med samtalen.

Sjekk også at eventuelle oppdateringer av programvaren på maskina er lastet ned, slik at du ikke risikerer at den begynner å installere oppdateringer av selv under samtalen. En slik installasjon kan gjøre at vifta lager mye lyd, og i verste fall kan installasjonen ta så mye kapasitet av maskinen at videosamtalen begynner å hakke, noe som fort kan ødelegge flyten.

Hva er i bildet

For å kunne ha best mulig fokus på selve samtalen, er det viktig å ha et godt utsnitt i bildet. Avstanden til kameraet avgjør i stor grad hvor mye av deg som kommer med, men sørg i hvert fall for at toppen av skuldrene og hele hodet er med i bildet når samtalen begynner. Ideelt sett bør du ha kameraet plassert i hodehøyde, slik at du slipper å sitte og se ned eller opp på det.

Hva som vises bak deg i bildet er også viktig å tenke på. Det beste er å ha en vegg som er så tom som mulig. Kunst og fotografier, en hylle med mange ulike ting i, eller et vindu hvor det foregår noe utenfor, kan fort ta fokuset bort fra det som blir sagt, enten man vil eller ikke. Et vindu som fungerer greit som bakgrunn i overskyet vær, kan også fort gi plagsomt motlys dersom sola dukker opp.

Sitter du hjemme under videointervjuet, er disse tingene ekstra viktig å tenke over. I hjemmet har vi gjerne enda flere ting på veggene enn på kontoret, og det kan være vanskeligere å finne en flate som egner seg godt.

Kommunikasjon og kjøreregler

Før selve samtalen starter, lønner det seg å ha på plass noen klare «kjøreregler», som du også opplyser kandidaten om. I praksis handler dette om å være litt ekstra høflige med hverandre.

· Det er lettere å snakke i munnen på hverandre, når man ikke sitter på samme sted. La det gjerne gå et sekund eller to før du sier det du har tenkt å si, slik at du er sikker på at den andre er ferdig med sitt. Dette blir fort en vane, som bidrar til god flyt i samtalen.

· For å unngå avbrytelser i enda større grad, bør du bytte ut alle muntlige responser av typen «ja», «det er riktig», «enig» og lignende, og heller bruke et tydelig kroppsspråk med å nikke og smile eller riste på hodet, for å gi bekreftelser på det som sies. Dersom du som leder er tydelig på dette, blir det også lett å adoptere for den du snakker med.

Sørg for at det er lett å holde fokus

En ting er å være bevisst på å gi kandidaten din fulle oppmerksomhet, men det er gjerne de tingene man ikke kan planlegge som kan bidra til at samtalen stopper opp. Legg bort distraherende ting som mobil og smartklokke som avgir lyd eller lys dersom du får e-post, melding eller nyhetsvarsel. Ha det også ryddig på arbeidsbordet for øvrig, men sørg for å ha en notatblokk tilgjengelig, slik at du kan notere spørsmål og andre bemerkninger du kommer på underveis.

Sitt på et stille sted hvor det minst mulig bakgrunnsstøy. Bruk gjerne hodetelefoner med mikrofon. Da blir det enklere å få med seg hva som blir sagt, samtidig som en slik mikrofon også fanger opp mindre av den eventuelle bakgrunnsstøyen.

Øv deg - gjerne med en kollega

Dersom det er det første videointervjuet du har ansvar for selv, kan det vært lurt å øve seg i forkant, i form av å prøve å føre en vanlig samtale med en kollega. Er du trygg på at det tekniske fungerer som det skal, hvordan du skal sitte og hvilke samtaletekniske mekanismer som slår inn når man ikke sitter sammen, blir det også lettere for deg å lede samtalen på en god måte.

Vis all informasjon