Vi må finne veien videre

Vi er i akuttfasen av koronakrisen. Den rammer oss alle raskt, brutalt og krever full mobilisering. Det er likevel helt påtrengende at ansvarlige ledere samtidig tenker lenger frem og legger en modig strategi for veien videre. Hva skal vi leve av etter korona?

Ingen i verden har opplevd en krise som Covid-19, de nærmeste assosiasjonene er en kombinasjon av krigstilstander, pandemi og finanskrise. Selv om Norge med oljefondet er bedre rustet enn mange andre land, kommer den økonomiske nedgangen raskere, dypere og mer dramatisk enn under finanskrisen. Tidligere kriser har utviklet seg over tid, her raser mye sammen på få uker.

Vendepunkt

Det er flott å se hvor mange ledere som viser sin styrke og robusthet, de er dedikerte og målrettede 24/7 i håndteringen av krisen på kort sikt. Redde det som reddes kan. Men, dyktig lederskap blir også å sikre at det jobbes med scenarioer og strategier for neste fase og de neste årene. Hva skal til for å få bedriftene og organisasjonene opp fra bunnen? Hva skal vi leve av etter korona? Dette gjelder særlig små og mellomstore bedrifter, eksportrettet industri, transport og reiseliv. Også Offentlig sektor står også foran helt banebrytende utfordringer. Norges velferdsmodell kan være ved et vendepunkt – med enten betydelig forbedret eller forverret tillit i befolkningen den dagen krisen er over.

Noen tendenser er lette å se. Når alle aktører over hele verden arbeider fra improviserte hjemmekontorer viser det et gjennomgripende behov for digitalisering som er effektiv og med minst mulig sikkerhetsrisiko. Både næringsliv og offentlig sektor lærer minutt for minutt i disse dager. Her får alle medarbeidere også direkte og rask mulighet til å operere med nye og innovative metoder. Gevinsten vil komme. Spørsmålet er: Hvordan kan vi på permanent basis jobbe mer effektivt, samarbeide tettere og slippe til nye forretningsmuligheter? Hva vil skape verdier?

Aktiv strategi

Andre utfordringer er mer komplekse og mange bedrifter mangler likviditet. Nøkkelen er likevel å aktivt forberede seg: analysere den faktiske situasjonen med tall og fakta, studere konkurrentene, forstå trendene og agere deretter. Aktivt forhold til risiko, sårbarhet og muligheter i fremtiden er alle like viktige komponenter i en mer langsiktig tilnærming.Det kan hende at korona forandrer alt. Usikkerheten er særegen og det er svært vanskelig å manøvrere. Derfor er vårt beste råd å ta kontroll så langt som mulig for å hindre at virksomheten og driften drukner i kaoset. Å navigere i det ukjente innebærer at vi må bruke den intellektuelle kapasiteten og fantasien vår på en helt annen og mer fleksibel måte. Sørg derfor for å ta med de beste talentene og de mest erfarne medarbeidere og rådgivere når virksomheten skal finne veien videre.

Vis all informasjon