Jakten på de beste hodene

Som hodejeger er det min jobb å alltid finne den beste kandidaten, uavhengig av kjønn, alder og bakgrunn. Dessverre blir det stadig vanskeligere å finne kvinner som ønsker lederstillinger i Trøndelag.

Det meldes om stor arbeidsløshet i andre deler av landet, men dette er ikke tilfelle i Trøndelag hvor arbeidsledigheten går nedover. Vi som jobber med lederrekruttering ser tydelige endringer i arbeidsmarked og ønskene om å ta et karrieresteg. De siste årene har trenden vært klar; Det blir stadig færre søkere til lederstillingene som lyses ut.

Derfor må vi i stadig større grad finne aktuelle kandidater selv. Da vi i Headvisor oppsummerte 2015-2017, viste det seg at hele 70% av de som ble rekruttert var såkalte searchkandidater. Dette er kandidater som ikke aktivt hadde søkt på de utlyste stillingene, men som vi hadde kontaktet og fått interessert. Dessverre har vi opplevd at kvinnelige leder kandidater takker nei til en samtale om spennende stillinger, selv om vi har kontaktet dem. Og det var ikke fordi vi ikke forsøkte.

De beste ledergruppene er sammensatte

Virksomhetene har selv et stort ansvar for bevisst å rekruttere kvinner inn i lederløp og å sørge for at kvinner inntar stillinger som har strategiske oppgaver og resultatansvar. Det er viktig å utvikle en kultur som oppfordrer både kvinner og menn til en lederkarriere, både ved intern og ekstern rekruttering.

I en rekrutteringsprosess er det lett å gå i fella og ansette noen som ligner på seg selv. Vår jobb er å utfordre kundene til å tørre å tenke utenfor boksen slik at de ikke går glipp av noen som kan tilføre sårt tiltrengt kompetanse. Jeg er overbevist om at det er viktig å få mangfold i en ledergruppe, både når det gjelder kjønn, alder, kompetansebakgrunn og type mennesker. I slike ledergrupper utfordrer de hverandre og skaper bedre dynamikk i arbeidsform, diskusjoner og fremdrift.

Mange av kundene våre vil at vi skal være ekstra oppmerksomme på kvinnelige lederkandidater eller ledere i regionen. Det kan være krevende og jeg bruker mye av tiden min på å kartlegge mulige kandidater. Jeg ser på hvem som har potensiale, hvem som sitter i lederstillinger og styreposisjoner i dag, hvem i Trøndelag som kan tenkes å være på utkikk etter en ny jobb, og ikke minst hvem er potensielle hjemflyttere.

Likevel er det vanskelig å få tak i kvinnelige kandidater til ledige lederstillinger.

Dessverre er det ofte få kvinner som søker på de utlyste stillingene. Og når vi kontakter kandidater for å høre om de kan tenke seg å søke på stillingen, er det mye enklere å få mennene til å bli interesserte. Mange av kvinnene vi kontakter, sier at de ikke tilfredsstiller absolutt alle kravene som listes opp i utlysningen, og derfor velger de å ikke søke eller takker nei når de blir spurt om å være en potensiell kandidat til en stilling. Menn som ikke fyller alle kravene i søknaden, ser ikke ut til å la seg stoppe av det.

Vi vil gjerne vite om deg

Som hodejeger er jeg stolt når jeg er med og bidrar til mangfold i et lederteam; både når det gjelder alder, kjønn og type mennesker. For å skape et enda større mangfold, trenger vi flere kvinnelige kandidater.

Alt ligger til rette for at kvinner skal kunne gå inn i ledende posisjoner. Kvinner har for lengst gått forbi menn når det gjelder høyere utdanning. Med tilnærmet full barnehagedekning og fleksible permisjonsordninger ligger det til rette for at kvinner skal kunne gjøre karriere. Tilbakemeldinger fra kvinnelige ledere vi i Headvisor har rekruttert, er at det fint lar seg gjøre å kombinere en krevende lederstilling med familie og barn. Men på samme måte som mannlige ledere, må kvinnelige ledere prioritere noe bort når de får en lederstilling. De færreste kan sitte i en topplederjobb samtidig som de trener for å løpe maraton, henter på skole og i barnehagen fem dager i uka og alltid disker opp med hjemmelaget middag. Man må finne riktig balanse mellom jobb og privatliv og skille på hva som er viktig og ikke.

Som hodejeger er det min jobb å alltid finne den beste kandidaten, uavhengig av kjønn og alder. Derfor ønsker jeg meg flere kvinnelige søkere å kunne vurdere til lederstillingene i Nord-Trøndelag. Det vil kunne gavne oss alle. Er du kvinne med lederambisjoner og leser dette - kast deg ut i det!

Vis alle kronikker