Bemanningsplanlegger - helse og omsorg - Østre Toten kommune

Spennende og utfordrende stilling i utviklingsorientert kommune
Stillingen vil ha overordnet systemansvar for ressursplanlegging i heldøgns- og hjemmetjenester. Du vil arbeide tett sammen med avdelingsledere, HR-avdelingen, tillitsvalgte og øvrige ressurspersoner. Du vil få en sentral posisjon i organisasjonen vår, og få være med å styre retning og utvikling innen aktivitetsstyrt ressursplanlegging i helse- og omsorgstjenestene.
Vi søker en selvstendig, drivende og engasjert person som trives i grensesnittene mellom systematikk/ struktur, relasjoner/ mennesker og IKT/ digitalisering. Her vil du virkelig få anledning til å sette spor og bidra sterkt til å oppfylle kommunens samfunnsoppdrag.
Arbeidsoppgaver:
 • Overordnet ansvar og pådriver for videreutvikling av aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging
 • Sikre at bruk av personalressurser skjer ut fra behov og i tråd med lov- og avtaleverk
 • Være sparringspartner for og bistå ledere. Gi god beslutningsstøtte og underlagsdokumentasjon ved bemanningsplanlegging, blant annet med kostnadsberegninger
 • Samarbeid med tillitsvalgte, HR-avdelingene og økonomiavdelingen
 • Sikre lik praksis for aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i sektoren
 • Ansvarlig for systematisk kvalitetsarbeid og utarbeide retningslinjer for fagområdet
 • Sikre og koordinere undervisning om bemanningsplanlegging og arbeidsplansystemet i GAT
 • Gi faglig råd, veiledning og opplæring til ledere og tillitsvalgte
 • Holde seg faglig oppdatert og delta i faglig utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner:
 • God og relevant erfaring fra bemanningsplanlegging, gjerne også på et overordnet nivå
 • Kompetanse innen lov- og avtaleverk for arbeidstid og kunnskap om kompetanseforvaltning
 • Kompetanse innen GAT-systemet eller tilsvarende bemanningsprogram
 • God økonomiforståelse
 • God kunnskap om IKT og forståelse for anvendelse av IT-systemer
 • Kjennskap til kvalitetssystemer
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og kommunal virksomhet vil være en fordel
 • Høyere relevant utdanning
Personlige egenskaper:
 • Arbeider like godt selvstendig som i samhandling med andre
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Systematisk og strukturert, men også løsningsorientert og gjennomføringssterk
 • Nytenkende, endrings- og tilpasningsdyktig
 • Er lojal overfor beslutninger
Vi tilbyr:
 • En spennende stilling i en utviklingsorientert organisasjon
 • Inkluderende arbeidsmiljø og verdibasert ledelse
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • IA-bedrift
For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne enhetsleder Bent Olav Engesveen, tlf. 93600603, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 24. mars.