Regionleder Midt/Nord - EVRY

Salg – vekst – P&L ansvar
Du vil få ansvar for markedsområdet fra Midt-Norge og nordover med fokus på privat sektor. Vi har et betydelig antall kunder i regionen og videreutvikling av dagens kundeportefølje er sentralt. Til å lede det regionale salgs- og markedsapparatet søker vi etter en person som har erfaring fra ledende salgstillinger, og som har inngående kjennskap til næringslivet i regionen. Du vil lede en kompetent gruppe med ansvar for salg, forretningsrådgiving/-utvikling og service management. Dette for å sikre at EVRY’s totale tilbud av tjenester, konsepter og løsninger på best mulig måte er tilpasset målgruppens behov. Stilling er svært sentral i realisering av strategien vår og du vil være en del av ledergruppen i markedsenheten SME. Vedkommende må ha evne til å jobbe i matriseorganisasjon og evne å få folk til å jobbe sammen fordi de har lyst til det. Den vi søker må også ha evne til å være samlende kraft for de ansatte ved kontoret på Sluppen.
Nedenfor finner du utdypende informasjon. I tillegg kan vår rådgiver i Headvisor, Anders Bauge kontaktes på mob 901 56 249 for en uforpliktende samtale.
Mer om rolle og ansvar:
Utvikle, vedlikeholde og øke kundebase og omsetning/margin innenfor de segmenter regionen har ansvar for. Dvs:
 • Salg, vekst og Profit & Loss
 • Utvikling av intern kompetanse tilpasset markedets behov
 • Samarbeide effektivt med andre enheter i EVRY og særlig med leverende enheter
 • Effektiv bruk av nearshoring og offshoring i utvikling, vedlikehold og forvaltning av standard løsninger
 • Ansvar for å bidra til ressurs og kunnskapsdeling på tvers i EVRY
 • Jobbe tett med salgsfunksjonen sentralt i forhold til å nå enhetens og selskapets vekst og inntektskrav
 • Tett kontakt med markedet, og du er selv involvert ift viktigste kundene
Mer om ønskede egenskaper:
 • Du oppfattes som tydelig, forutsigbar og evner å fatte godt forankrede beslutninger
 • Du har god forretningsforståelse, er resultatorientert og evner å tenke helhet – for kunden og for EVRY. Dette medfører også interesse for å forstå kundens marked, drivere og utfordringer og gjennom dette se hvordan EVRY kan være med å bidra inn for å skape kundeverdi
 • Du evner å kommunisere med både teknisk ledelse og forretningsledelse og kan representere EVRY i de fora hvor du bør være til stede
 • Du evner å holde i mange prosesser samtidig
 • Som person fremstår du som omgjengelig, utadvendt og en klar lagspiller – som får tillit så vel eksternt som internt
 • Du tenker strategisk og har stayerevne

Mer om ønsket erfaring og utdanning:

 • Du har bakgrunn fra bransjen, har hatt lederansvar som gjør deg relevant og kan vise til gode resultater, herunder erfaring fra salg av større digitaliseringsprosjekt
 • Vi ser gjerne at du har et godt og relevant nettverk til beslutningstagere i privat sektor i regionen. Det du mangler av nettverk må du evne bygge direkte eller indirekte
 • Erfaring fra eller forståelse for hvordan en matriseorganisasjon fungerer og hvordan du bygger et internt nettverk i en stor organisasjon som EVRY
 • Høyere utdanning som gjør deg relevant for en slik posisjon.
Søknad med CV sendes snarest.
Alle henvendelser til Headvisor blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.