Leder Betanien DPS - Stiftelsen Betanien Bergen

Vi søker en leder som skal ta ansvar for og videreutvikle Betaniens Distriktspsykiatriske Senter (DPS), slik at senteret fremstår som en effektiv og fremtidsrettet avdeling med høy faglig standard. DPSet er i dag organisert med egen ledergruppe og består av fire avdelinger (allmennpsykiatrisk poliklinikk, psykosepoliklinikk/FACT-team, avdeling allmennpsykiatri og avdeling psykose). Senteret har ca. 100 ansatte. Vi ønsker en leder som er samlende, relasjonssterk og prosessorientert, og som kan dokumentere gjennomføringsevne. Tillit hos, og god samhandling med, ulike aktører er viktig for å lykkes i stillingen.
Sentrale arbeidsoppgaver
 • Øverste ansvarlig for senterets utvikling, og drift av senteret i samsvar med sykehusets målsetninger og planer innenfor gjeldene regelverk
 • Kontinuerlig arbeid med kvalitets- og utviklingsarbeid hvor pasienten står sentralt.
 • Rapportering til sykehusdirektør og deltakelse i sykehusets ledergruppe
 • Ansvar for hensiktsmessig organisatorisk- og økonomisk utvikling
 • Samarbeide med tillitsvalgte, samt stimulere til gode samarbeidsrelasjoner med hele virksomheten
 • Representere senteret i ulike fora internt og eksternt, samt aktivt bygge gode relasjoner til relevante samarbeidspartnere
 • Holde seg orientert om overordnede føringer og utvikling innen psykisk helsevern og relevante kompetansekrav
Ønskede kvalifikasjoner
 • Helsefaglig bakgrunn, gjerne med erfaring fra psykisk helsevern
 • Ledererfaring fra endrings- og forbedringsarbeid med gode resultater
 • Erfaring med personalansvar på ledernivå, økonomistyring og forståelse av fortrinn ved bruk av hensiktsmessig IKT/teknologi innen administrasjon i helse- og omsorgstjenester
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
Lederstil/personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement for pasientene
 • Teamorientert, med evne til å videreutvikle senterets gode miljø
 • Strategisk orientert med gode analytiske evner og strukturert tilnærming
 • Åpen, ærlig, handlekraftig og robust med evne til å skape tillit
 • Relasjonsorientert, god til å kommunisere
 • Evne til å sette seg raskt inn i komplekse saker
Som leder for Betanien DPS vil du inngå i sykehusets toppledergruppe og derigjennom forventes det at du også vil bidra til sykehusets posisjonering og utvikling. Vi kan tilby en utfordrende lederstilling i et svært kompetent miljø.
For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug tlf. 55 50 73 44, eller en av våre rådgivere hos Headvisor; Jan Tveit tlf. 97539990/Bjørn Horne tlf. 91161390. Kortfattet søknad med CV sendes innen 27. mai.
Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.