Økonomisjef/Controller - ByBo AS

ByBo AS søker en Økonomisjef/Controller til nyopprettet stilling som skal utvikle en dynamisk og proaktiv økonomifunksjon. Den nye økonomisjefen/controlleren skal være en medspiller til den fremtidige veksten for ByBo, og samtidig ha et overordnet ansvar for økonomioppfølging for selskaper under konsernet Magnus Helland AS.
Vår nye medarbeider vil ha ansvar for økonomistyring, utarbeide analyser, gjennomføre budsjett- og prognoseoppfølging og være ansvarlig for rapportering til styret og eiere. Økonomisjefen/controlleren skal levere korrekt og beslutningsrelevant informasjon.
Sentrale arbeidsoppgaver:
 • Utarbeidelse og gjennomføring av prosesser knyttet til budsjett/prognose, herunder likviditet for konsernet, ressursbehov og -allokering
 • Controller-aktiviteter og ad hoc-analyser knyttet til pågående prosjekter, herunder bistå prosjektledere for å frigjøre tid i den daglige driften
 • Kontakt med eksternt regnskapskontor og revisor.
 • Bistå i akkvisisjonsprosesser
 • Utføre og utvikle daglige prosesser knyttet til basistransaksjoner i økonomifunksjonen
  • Ordre til betaling (salg) og bestilling til betaling (kostnad)
  • Forberede bokføring til rapportering (ikke utføre bokføring)
  • Utvikling og optimalisering av diverse økonomistyringsverktøy
  • Utarbeide grunnlagsdokumentasjon til revisor
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Excel-kunnskaper på høyt nivå
 • Faglig dyktig, og solid erfaring med økonomistyring og prosjektøkonomi
 • Erfaren bruker av IT og regnskapssystemer
 • Erfaring med oppbygging av budsjett og forecast-modeller
 • Forståelse og interesse for byggebransjen
 • Erfaring med å tenke økonomi i forretningsdriften, samt være kommersielt orientert
Vi ser etter deg som:
 • Er analytisk og resultatorientert
 • Har god oversikt, med utpreget forretningsforståelse
 • Trives i rollen som økonomisk sparringspartner, og som kan gjennomføre basisfunksjoner
 • Kan arbeide på tvers av områder/prosjekter og forstå «støttefunksjonen»
 • Er strukturert, selvstendig og selvgående
 • Har gode samarbeidsevner, integritet og gjennomslagskraft
 • Er robust og arbeidsom
 • Har godt humør, og like å arbeide i et selskap med flat struktur
 • Er samvittighetsfull og tar eierskap til arbeidet
Vi kan blant annet tilby:
 • En variert arbeidshverdag, med spennende arbeidsoppgaver
 • Prosjektdeltakelse fra begynnelse til slutt
 • Et solid selskap med en god posisjon i markedet
 • En organisasjon med fokus på fremtiden og utvikling av nye løsninger for boligmarkedet
 • Konkurransedyktige betingelser
Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne (91161390) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 26. mai. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.