Ansvarlig risikostyring og internkontroll - ENOVA SF

Er du vår nye pådriver for gode rutiner og metoder innenfor risikostyring og internkontroll?
Enova har et bredt mandat som dekker alle sektorer, og skal ha effektive og fleksible virkemidler for å utløse flere energi- og klimaprosjekter. Enova forvalter betydelige ressurser på vegne av samfunnet, og skal ha målrettet forvaltning av midlene. Dette stiller store krav til hvordan Enova utvikler og utnytter sin kompetanse. Enova er en verdibasert organisasjon og har valgt å legge styrkebasert ledelse til grunn for utviklingen av selskapet og den enkelte medarbeider.
Nå søker vi ansvarlig for risikostyring og internkontroll, med høy faglig kompetanse innenfor fagfeltet, og som har evne til å gjøre en forskjell. Vil du bli med på laget?
Sentrale oppgaver i det daglige arbeidet:
Det overordnede målet for stillingen blir å sikre at Enova har gode nok metoder og prosedyrer i forhold til risikostrategiske forhold. I tillegg skal du legge til rette for gode internkontrollprosesser og sørge for at risikobasert tilnærming til kontroll er implementert i organisasjonen. Dette skal gjøres gjennom rådgivning, veiledning og opplæring.
Som ansvarlig for risikostyring og internkontroll skal du blant annet:
 • Utvikle og vedlikeholde det helhetlige styringssystemet
 • Sikre at rammeverket for risikostyring og internkontroll er implementert og følges
 • Være en pådriver for at risikostyring og internkontroll kontinuerlig utvikles og forbedres
 • Overvåke og sikre at risikofaktorer håndteres innenfor foretakets ønskede risikoappetitt
 • Være rådgiver for styret og ledelsen innenfor risikostrategiske forhold
 • Produsere årlig risikorapport til styret og eier om foretakets risikosituasjon
 • Følge opp rapporter fra internrevisjonen, samt bistå ved revisjon
 • Sørge for at det eksisterer tiltaksplaner knyttet til risikoer der det kreves
 • Utføre risikoanalyser og veilede organisasjonen i slikt arbeid
 • Sørge for at styrende dokumenter er oppdatert og revidert
Hvem ser vi etter?
Vår nye risiko- og internkontrollansvarlig bør ha høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå med spesialisering innenfor risiko, risikostyring og/eller revisjon. Videre har du 3-5 års relevant erfaring fra arbeid innenfor feltet. Gode analytiske og strategiske ferdigheter er viktig. Det er positivt hvis du har erfaring fra prosjekt- og prosessledelse, og økonomiarbeid.
Du er tydelig, strukturert, målrettet og prestasjonsorientert. Du ser på deg selv som både initiativrik og kreativ, og har en positiv tilnærming til endringer. Tillitsskapende og løsningsorientert er begreper som beskriver personligheten din. Du er nysgjerrig av natur, og liker å dele av kunnskapen din.
For å lykkes i denne stillingen er det også viktig at du er en lagspiller som liker å oppnå ambisiøse mål sammen med kolleger.
I Enova synes vi det er viktig å:
 • ta ansvar for egen kompetanseutvikling i dialog med nærmeste leder
 • bidra til å videreutvikle Enova og denne rollen gjennom å ta initiativ og tenke nytt
 • ta ansvar for Enovas arbeidsmiljø gjennom å anerkjenne kollegers kompetanse, vise omtanke og gi støtte
 • bidra til informasjonsutveksling, innsikt og samhandling i tråd med ambisjonen i Enovaprosessen
Vi lever etter våre verdier; modig, grundig, lærende og markedsnær, og motiveres av vår visjon «Livskraftig forandring».
Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere.
Stillingen rapporterer til økonomisjef.
Videre prosess
Søknadsfrist er 26.05.19, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest.
Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.
Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Enova ved økonomisjef Anders Riiber, tlf. 918 86 937, eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.
For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.