Forretningsutviklere - ENOVA SF

Har du lyst til å utvikle muligheter som tar oss mot lavutslippssamfunnet?
Enova har et bredt mandat som dekker alle sektorer, og skal ha effektive og fleksible virkemidler for å utløse flere energi- og klimaprosjekter. Enova forvalter betydelige ressurser på vegne av samfunnet, og skal ha målrettet forvaltning av midlene. Dette stiller store krav til hvordan Enova utvikler og utnytter sin kompetanse. Enova er en verdibasert organisasjon og har valgt å legge styrkebasert ledelse til grunn for utviklingen av selskapet og den enkelte medarbeider.

Nå trenger vi to nye forretningsutviklere, med høy faglig kompetanse og evne til å gjøre en forskjell. Vil du bli med på laget?

Sentrale oppgaver i det daglige arbeidet:
Det overordnede målet for våre nye forretningsutviklere blir å sikre kunnskapsbasert forretningsutvikling i tråd med Enovas strategi. I dette ligger å analysere muligheter for å endre markeder og innstille på valg.

Som forretningsutvikler skal du blant annet:
 • Analysere og utrede forretningsmuligheter
 • Utvikle og utrede businesscase for å endre markeder, nye muligheter for Enova og nye virkemiddel
 • Lage beslutningsunderlag som gir mulighet for å gjøre valg
 • Bidra til at portefølje av aktiviteter er balansert slik at vi når mål
 • Bidra til å videreutvikle forretningsutviklingsprosessen
 • Forvalte virkemiddel
Hvem ser vi etter?
Våre nye forretningsutviklere bør ha utdanning på masternivå innenfor relevant fagfelt. Videre bør du ha du god erfaring fra forretningsutvikling og/eller strategisk analysearbeid, eventuelt strategirådgivning, og har meget god kunnskap om strategi- og forretningsutviklingsprosesser.

Du må ha interesse og kompetanse innenfor offentlig forvaltning, forretningsutvikling, teknologiutvikling og innovasjon, markedsutvikling og markedstransformasjon eller samfunnsøkonomi. Du bør også ha god kunnskap om og forståelse av Enovas målbilde og rolle i samfunnet.

Førstehåndserfaring innenfor systematisering og strukturering av krevende prosesser er nødvendig. Det samme er gode ferdigheter i å lage beslutningsunderlag - også under usikkerhet - og få gjennomført beslutninger.

Som ansatt og kollega er du tydelig, strukturert, målrettet og prestasjonsorientert. Du ser på deg selv som både initiativrik og kreativ, og har en positiv tilnærming til endringer. Allsidig og helhetstenkende er begreper som beskriver personligheten din. Du er nysgjerrig av natur, og liker å dele av kunnskapen din.

I Enova synes vi det er viktig å:
 • ta ansvar for egen kompetanseutvikling i dialog med nærmeste leder
 • bidra til å videreutvikle Enova og denne rollen gjennom å ta initiativ og tenke nytt
 • etterleve Enovas visjon og verdier
 • ta ansvar for Enovas arbeidsmiljø gjennom å anerkjenne kollegers kompetanse, vise omtanke og gi støtte
 • bidra til informasjonsutveksling, innsikt og samhandling i tråd med ambisjonen i Enovaprosessen
Vi lever etter våre verdier; modig, grundig, lærende og markedsnær, og motiveres av vår visjon «Livskraftig forandring».

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere. Stillingen rapporterer til leder for strategi og forretningsutvikling.

Videre prosess
Søknadsfrist er 26.05.19, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest.
Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Enova ved leder for strategi og forretningsutvikling Petter Hersleth, tlf. 951 15 449, eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.
For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.