HR-sjef - ENOVA SF

Har du lyst å jobbe med HR i en organisasjon som utgjør en forskjell?
Enova har et bredt mandat som dekker alle sektorer, og skal ha effektive og fleksible virkemidler for å utløse flere energi- og klimaprosjekter. Enova forvalter betydelige ressurser på vegne av samfunnet, og skal ha målrettet forvaltning av midlene. Dette stiller store krav til hvordan Enova utvikler og utnytter sin kompetanse. Enova er en verdibasert organisasjon og har valgt å legge styrkebasert ledelse til grunn for utviklingen av selskapet og den enkelte medarbeider.

Vi har høyt fokus på kontinuerlig utvikling av virksomheten, og gjennomfører for tiden et ambisiøst program for helhetlig virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling, hvor digitalisering og forenkling står sentralt.

Nå søker vi en engasjert og fremtidsrettet HR-sjef som vil sørge for å videreutvikle organisasjonen og forretningen til å møte fremtidige endringer i samfunnet og oppdraget. Vil du bli med på laget?

Sentrale oppgaver i det daglige arbeidet:
Som HR-sjef vil du være en pådriver for å utvikle kultur, kompetanse og lederskap som sørger for at Enova er en lærende organisasjon. Du jobber langsiktig og planmessig for å sikre varige effekter av endrings- og utviklingsprosesser. Vi har det siste året gjennomført flere strukturelle endringer, og HR-sjefen blir en viktig bidragsyter til å få disse til å fungere i tråd med intensjonene.

Som HR-sjef skal du blant annet:
 • legge til rette for at Enova har kompetanse, prosesser, ledelse, kultur og arbeidsmiljø som bidrar til at Enova når sine mål
 • sørge for at Enova har effektive arbeidsprosesser i alle deler av virksomheten og som spiller godt sammen
 • initiere og bidra i endringsprosesser i Enova
 • utføre faglige leveranser innenfor særlig organisasjonsutvikling og lederutvikling
 • sørge for innovasjon og nytenking innenfor eget ansvarsområde
 • ha personal-, budsjett- og resultatansvar
Ansvarsområdet innebærer ledelse av 6 medarbeidere innenfor områdene HRM, arkiv og fellestjenester.

Hvem ser vi etter?
Vår nye HR-sjef bør ha utdanning på masternivå og relevant ledererfaring fra HRM og utviklings- og endringsarbeid i kunnskapsintensive organisasjoner. Du evner å kombinere strategisk tenkning med operativ faglige leveranser og ledelse. Du trives som støttespiller for andre ledere i Enova. Du er god i møtet med folk – både til å se den enkelte og å bygge gode lag. Du skaper entusiasme og motivasjon for endring.

Med gode ferdigheter innenfor både prosjektledelse og prosessledelse, evner du å kombinere helhetsforståelse med operativ gjennomføringsevne. Som leder motiveres du av å oppnå resultater gjennom andre, og evner å sette retning og gjennomføre i tråd med planer. Du har god forståelse for mulighetsrommet digitalisering gir for både effektivisering, forretningstransformasjon og samfunnstransformasjon. I tillegg har du interesse for å utøve styrkebasert ledelse.

Du innehar gjerne følgende egenskaper:
 • tydelig, målrettet og prestasjonsorientert
 • nysgjerrig og delende
 • utviklingsorientert og endringsdyktig
 • strategisk og planmessig
 • høy grad av integritet, tillitsskapende og løsningsorientert
 • evne til å inspirere og motivere
 • positiv, engasjert og med stor arbeidskapasitet
I Enova synes vi det er viktig å:
 • ta ansvar for egen kompetanseutvikling i dialog med nærmeste leder
 • bidra til å videreutvikle Enova og denne rollen gjennom å ta initiativ og tenke nytt
 • ta ansvar for Enovas arbeidsmiljø gjennom å anerkjenne kollegers kompetanse, vise omtanke og gi støtte
 • bidra til informasjonsutveksling, innsikt og samhandling i tråd med ambisjonen i Enovaprosessen
Vi lever etter våre verdier; modig, grundig, lærende og markedsnær, og motiveres av vår visjon «Livskraftig forandring».

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere. Stillingen rapporterer til direktør for virksomhetsstyring.

Videre prosess
Søknadsfrist er 26.05.19, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest.
Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Enova ved direktør for Virksomhetsstyring Gunn Jorun Widding, tlf. 930 54 046, eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.
For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.