Strategirådgiver - ENOVA SF

Har du lyst til å være med å peke ut kursen mot lavutslippssamfunnet?
Enova har et bredt mandat som dekker alle sektorer, og skal ha effektive og fleksible virkemidler for å utløse flere energi- og klimaprosjekter. Enova forvalter betydelige ressurser på vegne av samfunnet, og skal ha målrettet forvaltning av midlene. Dette stiller store krav til hvordan Enova utvikler og utnytter sin kompetanse. Enova er en verdibasert organisasjon og har valgt å legge styrkebasert ledelse til grunn for utviklingen av selskapet og den enkelte medarbeider.
Nå trenger vi en ny strategirådgiver, med høy faglig kompetanse og evne til å gjøre en forskjell. Vil du bli med på laget?
Sentrale oppgaver i det daglige arbeidet:
Det overordnede målet for stillingen blir å lage og videreutvikle strategi og foreslå strategiske valg som gjør Enova i stand til å nå korte og lange mål. Som strategirådgiver skal du også sikre strategisk innsikt, som grunnlag for å videreutvikle samfunnsoppdraget, og for å muliggjøre gode valg i det operative strategiarbeidet.
Som strategirådgiver skal du blant annet:
  • Lage strategier og anbefale strategiske valg
  • Videreutvikle strategiske systemer
  • Ivareta strategisk beredskap, basert på kontakt med oppdragsgiver og andre departement
  • Identifisere og utrede forretningsmuligheter
  • Kontakt med viktige interessenter, for å sikre egen strategisk innsikt og riktig posisjonering blant interessentene
Hvem ser vi etter?
Vår nye strategirådgiver bør ha utdanning på masternivå innenfor relevant fagfelt. Videre bør du ha du god arbeidserfaring fra strategi, rådgivning og/ eller forretningsutvikling, med dokumenterte resultater fra både utviklingsarbeid og gjennomføring.
Du må ha interesse og kompetanse innenfor samfunnsøkonomi, energi og klimapolitikk, eksterne rammebetingelser eller teknologiutvikling/ markedsutvikling. Du bør også ha god forståelse av Enovas mandat og rolle i samfunnet. Med solid prosesskompetanse og en helhetlig og analytisk tilnærming evner du å utvikle, lede og gjennomføre sentrale strategiprosesser i virksomheten.
Videre er det nødvendig at du har gode ferdigheter i å lage beslutningsunderlag og få gjennomført beslutninger. Du evner å bygge bro mellom politikk, marked og ulike fagmiljøer og har god oversikt over hvordan samspillet mellom dem fungerer. Du samspiller tett med styret, ledelsen, vår eier Klima- og miljødepartementet, internasjonale engasjement, våre største kunder og øvrige medarbeidere, for å videreutvikle og påvirke vårt samfunnsoppdrag.
Som ansatt og kollega er du tydelig, strukturert, målrettet og prestasjonsorientert. Du ser på deg selv som både initiativrik og kreativ, og har en positiv tilnærming til endringer. Analytisk og strukturert er begreper som kan brukes til å beskrive deg. Du er nysgjerrig av natur og liker å dele av kunnskapen din. Formidling av komplekse problemstillinger på en enkel måte, ligger naturlig for deg.
I Enova synes vi det er viktig å:
  • ta ansvar for egen kompetanseutvikling i dialog med nærmeste leder
  • bidra til å videreutvikle Enova og denne rollen gjennom å ta initiativ og tenke nytt
  • ta ansvar for Enovas arbeidsmiljø gjennom å anerkjenne kollegers kompetanse, vise omtanke og gi støtte
  • bidra til informasjonsutveksling, innsikt og samhandling i tråd med ambisjonen i Enovaprosessen

Vi lever etter våre verdier; modig, grundig, lærende og markedsnær, og motiveres av vår visjon «Livskraftig forandring».

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere. Stillingen rapporterer til leder for strategi og forretningsutvikling.

Videre prosess
Søknadsfrist er 26.05.19, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest.
Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.
Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Enova ved leder for strategi og forretningsutvikling Petter Hersleth, tlf. 951 15 449, eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.
For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.