Virksomhetsarkitekt - ENOVA SF

Har du lyst til å bidra i den digitale transformasjonen av Enova?
Enova har et bredt mandat som dekker alle sektorer, og skal ha effektive og fleksible virkemidler for å utløse flere energi- og klimaprosjekter. Enova forvalter betydelige ressurser på vegne av samfunnet, og skal ha målrettet forvaltning av midlene. Dette stiller store krav til hvordan Enova utvikler og utnytter sin kompetanse. Enova er en verdibasert organisasjon og har valgt å legge styrkebasert ledelse til grunn for utviklingen av selskapet og den enkelte medarbeider.

Vi har en ambisjon om være et godt eksempel på digital transformasjon i offentlig forvaltning. Det gir høy motivasjon for kontinuerlig utvikling av virksomheten. Vi kjører et ambisiøst program for helhetlig virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling i vår digitale transformasjon. Her er leveransene av virksomhetsarkitektur og framtidige arbeidsformer sentrale, og muliggjør bruk av moderne teknologi for å løse forretningsbehov i et brukerperspektiv.

Nå søker vi en nysgjerrig og drivende virksomhetsarkitekt som er opptatt av hvordan IT kan bidra til å videreutvikle forretningsprosesser for å nå virksomhetens mål. Vil du bli med på laget?

Sentrale oppgaver i det daglige arbeidet:
Du vil få ansvar for å videreutvikle og forvalte Enovas virksomhetsarkitektur med god informasjonssikkerhet, sørge for gode prosesser for informasjonsforvaltning, og være et aktivt bindeledd til organisasjonen. Som virksomhetsarkitekt er du opptatt av å forstå det langsiktige målet, og identifisere, iverksette og gjennomføre de nødvendige tiltakene på veien dit. Du vil jobbe med høyt faglig service- og leveransenivå overfor organisasjonen og i samspillet med eksterne samarbeidspartnere.

Som virksomhetsarkitekt skal du blant annet:
  • Videreutvikle og forvalte Enovas virksomhetsarkitektur
  • Sørge for gode prosesser for informasjonsforvaltning
  • Identifisere, iverksette og gjennomføre endringer
  • Planlegge og gjennomføre IT-endringsråd, og bistå med underlag til arkitekturråd
  • Forvalte veikart for digital forretningsplattform (IT-strategi)
  • Bidra til økt bruk av digitale muligheter og kontinuerlig forbedring i forretningsprosesser understøttet av sikkerhet, infrastruktur, tjenester- og applikasjonsportefølje
Hvem ser vi etter?
Vår nye virksomhetsarkitekt må ha høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Videre har du minimum 5-7 års erfaring som virksomhetsarkitekt, og gjerne også erfaring innenfor IT-sikkerhet. Det er nødvendig med solid prosjektledererfaring.

Fagkunnskapen din ligger innenfor virksomhetsarkitektur, prosjektledelse og prosessmodellering. Det er også ønskelig at du har kjennskap til og erfaring med TOGAF rammeverk, Archimate notasjon og Wardley-mapping.

Vi søker deg som evner å bygge bro mellom forretning og teknologi, og som jobber bredt i organisasjonen for å forbedre tjenester og arbeidsprosesser med hjelp av teknologi. Du trives med å skape resultater sammen med andre, og er en aktiv relasjonsbygger med bred kontaktflate i IT-bransjen.

Det er viktig at du bringer erfaring fra komplekse innovasjons- og utviklingsprosjekter innenfor IT, og fra arbeid med IT-strategi, digitalisering og prosessforbedring, med deg inn i Enova.

Som ansatt og kollega er du tydelig, strukturert, målrettet og prestasjonsorientert. Du ser på deg selv som både initiativrik og kreativ, og har en positiv tilnærming til endringer. Lagspiller og løsningsorientert er ord som beskriver personligheten din. Du er nysgjerrig av natur, og evner å tenke helhetlig og strategisk. Du må evne å legge planer og omsette disse til handling. I tillegg er du utviklings- og læringsorientert og med høy gjennomføringsevne.

I Enova synes vi det er viktig å:
  • ta ansvar for egen kompetanseutvikling i dialog med nærmeste leder
  • bidra til å videreutvikle Enova og denne rollen gjennom å ta initiativ og tenke nytt
  • ta ansvar for Enovas arbeidsmiljø gjennom å anerkjenne kollegers kompetanse, vise omtanke og gi støtte
  • bidra til informasjonsutveksling, innsikt og samhandling i tråd med ambisjonen i Enovaprosessen
Vi lever etter våre verdier; modig, grundig, lærende og markedsnær, og motiveres av vår visjon «Livskraftig forandring».

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere. Stillingen rapporterer til IT-leder.

Videre prosess
Søknadsfrist er 26.05.19, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest.
Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med IT-leder Atle S. Ruud, tlf. 906 26 547, eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.
For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.