Leder økonomi og finans - Fosenkraft AS

Vi søker en erfaren leder og fagperson til en svært spennende stilling hos oss. Som leder økonomi og finans blir du leder for konsernets økonomienhet og sitter i ledergruppen.

Du er faglig dyktig og har tung erfaring og interesse for fagområdet økonomi, finans samt IT systemer innen økonomiområdet. Vi ser etter en person med god økonomisk forståelse, analytisk tilnærming og som evner å se helhet, sammenhenger og forstå tallene. Du har evnen til å bruke din kunnskap med et utviklingsorientert fokus og liker å spille dine kolleger best mulig.

Stillingen rapporterer til adm.dir og arbeidsted er Bjugn.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle konsernets økonomifunksjon
 • Drifts-, utviklings- og personalansvar for nøkkelpersonell som direkte inngår i konsernets sentrale økonomifunksjon
 • Planlegge og utarbeide intern og ekstern finansiell rapportering, økonomicontrolling, budsjettering og sørge for oppfølging av relevante lovverk.
 • Likviditetsstyring og internkontroll
 • Sikre at organisasjonen til enhver tid har gode beslutningsgrunnlag, dvs. en god bidragsyter i investeringer, oppkjøp, fusjoner og annen økonomisk og finansiell analyse
 • Være en pådriver i det strategiske utviklingsarbeidet i virksomheten

Kompetanse
 • Utdanning innen økonomi/finans på masternivå
 • Erfaring fra økonomilederrolle
 • Kompetanse innen lønn (regler, AGA, pensjon osv.)
 • Gode og dokumenterte lederegenskaper
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
Personlige egenskaper
 • Trygg og selvstendig
 • Svært høy integritet og etisk bevissthet
 • Pågangsmot
 • Evne til å beslutte og iverksette
 • Menneskeorientert og motiverende
 • Systematisk
For ytterligere informasjon kan du kontakte Fosenkraft AS ved adm.dir. Arnt Solem, tlf. 900 31 031 eller vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045. Alle henvendelser til Headvisor AS behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.