Etatsdirektør, tjenester for utviklingshemmede - Bergen kommune

Etat for Tjenester til utviklingshemmede omfatter hjemmetjenester, tilrettelagt bolig for ca 490 personer, avlastning, dagtilbud og fritidstilbud. Etaten har ansvar for å følge opp de 6 underliggende enhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg.
Etaten har også oppfølgingsansvar overfor private leverandører som på oppdrag fra kommunen gir tjenester til utviklingshemmede. Etat for tjenester til utviklingshemmede har ca 2.200 ansatte og over en milliard kroner i budsjett.
Etatsdirektør rapporterer til kommunaldirektør.
Byrådsavdelingen jobber etter prinsippene om tillitsbasert ledelse og aktivt medarbeiderskap.
Gjennom kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, arbeider Bergen kommune aktivt for å øke forskningsinnsatsen på dette fagområdet.
Arbeidsoppgaver
 • Etatsdirektør er ansvarlig for styring, oppfølging og koordinering av underliggende tjenester
 • Etatsdirektør skal påse at resultatenhetene drives i henhold til faglige, ledelsesmessige-økonomiske og administrative krav og forutsetninger, og være ansvarlig for omstillingsprosesser i samarbeid med byrådsavdelingen
 • Etatsdirektør har ansvaret for oppfølging av tjenesteleverandører og tjenesteleveranser innen etatens ansvar og virkeområde
Kvalifikasjoner
 • Det kreves relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå.
 • Etatsdirektør bør ha tilleggsutdanning innen administrasjon, økonomi og ledelse, og dokumentert erfaring med gode resultater fra lignende virksomhet.
 • Stillingen forutsetter inngående kunnskap om tjenesteområdet
 • Den som ansettes må ha erfaring fra - eller dokumenterte kunnskaper om endringer og omstilling i store organisasjoner
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Personlige egenskaper
Den som ansettes må ha gode lederegenskaper, være resultatorientert, ha stor arbeidskapasitet, omstillingsevne, gode samarbeidsevner samt tydelig og gode kommunikasjonsferdigheter.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • En ledelsesmessig og faglig interessant og krevende stilling
 • Tett og formalisert samarbeid med øvrige etater i byrådsavdelingen og byrådsavdelingens ledelse og stab
 • Et godt arbeidsmiljø med mange engasjerte og faglig dyktige fagpersoner og ledere på mange nivåer
For ytterligere informasjon og spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med kommunaldirektør Kjell Wolff tlf.945 22 372 eller vår rådgiver hos Headvisor Jan Tveit tlf. 975 39 990,
Kortfattet søknad sendes innen 03. juni.
Alle spørsmål til Headvisor blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.