Fabrikksjef i Strømstad - Con-Form Strømstad AB

Som Fabrikksjef for vår fabrikk i Strømstad har du overordnet ansvar for personell, resultat, produksjon, HMS og kvalitet. Du skal bidra til innovasjon på fabrikken, og samtidig sikre høy grad av virksomhetsmessig etikk.
Det er viktig at du etterlever Con-Forms visjon om å være «Best på råbygg».
Sentrale arbeidsoppgaver:
 • Sørge for effektiv og lønnsom drift av fabrikken i henhold til strategiske planer og budsjetter
 • Bidra til innovasjon og nytenkning på fabrikken
 • Overordnet ansvar for personell og organisasjon
 • Sørge for gode interne kontrollrutiner i henhold til lovverk og forskrifter
 • Ivareta høy grad av forretningsmessig etikk i henhold til lovverk og selskapets retningslinjer
 • Bistå med å finne nye markedsområder, særlig i Sverige
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Høyere relevant utdanning
 • Erfaring innen produksjon, prosess, betongelement
 • Erfaring som leder, med budsjett- og resultatansvar
 • Erfaring med salg og oppfølging av kunde er ønskelig
 • Erfaring med Lean, BIM, VDC eller lignende er en fordel
Vi ser etter deg som:
 • Trives med å være «tett på» driften
 • Er god på å bygge relasjoner
 • Er ekstrovert og team-orientert
 • Evner å se helheten
 • Er beslutningsdyktig
Vi tilbyr:
 • Et selskap med fremtidsrettet, industriell tankegang
 • Fabrikk med stort potensiale for rasjonell drift – store investeringer
 • Muligheter for personlig utvikling gjennom Con-Form-skolen og eget program for lederutvikling
 • Stor påvirkningskraft gjennom deltagelse i Con-Forms ledergruppe
Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne (911 61 390) eller Janne Siri Horne (907 21 164). Kortfattet søknad med CV sendes innen 26.05.2019.
Alle spørsmål til våre rådgivere vil om ønskelig bli behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.