Forsknings- og innovasjonssjef - Helgelandssykehuset HF

Vil du være med og skape Norges beste lokalsykehus?
For ytterligere informasjon ta kontakt med våre rådgivere Per Inge Hjertaker, Asbjørn Grini, Alexander Hjertaker i Headvisor, tlf. 91729682 / 91794825 / 97528649.
Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir kan også kontaktes på tlf. 91739659.
Kortfattet CV/søknad sendes snarest og senest 12. juni.