Direktør, etat for bygg og eiendom - Bergen kommune

Vil du være med og videreutvikle et viktig og høyt prioritert område for Bergen kommune?
Eiendomsfunksjonen i Bergen kommune er organisert i tre etater og en strategisk eiendomsseksjon. Etat for bygg og eiendom (EBE) forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens grunneiendommer og formålsbygg, totalt nærmere 1.000 bygninger med et samlet areal på ca. 1,2 mill. kvm. Etaten har ca. 400 ansatte, men er også en betydelig innkjøper av vedlikeholdstjenester. Etaten har også ansvaret for kjøp og salg av eiendom, og er en betydelig innleier av areal ut over kommunens egen bygningsmasse.
Etat for bygg og eiendom er en kompetent kunnskapsorganisasjon, med godt kvalifiserte medarbeidere. Etaten har implementert et kvalitetssystem, og er sertifisert etter ISO 9001/14001.
Vi søker etter en kompetent, nytenkende og motivert direktør. Du identifiserer deg med våre verdier og du har ambisjoner om å videreutvikle eiendomsfunksjonen i Bergen kommune. Stillingen rapporterer til kommunaldirektør, og inngår i ledergruppen i Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom.
Arbeidsoppgaver
 • Lede og videreutvikle etaten.
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag og være rådgiver for kommunens politiske og administrative ledelse.
 • Videreutvikle samarbeidsrelasjoner til en rekke aktører både internt og eksternt.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning.
 • Bred erfaring fra stillingens arbeidsoppgaver.
 • Solid og dokumentert ledererfaring.
 • Kunnskap om og gjerne erfaring fra arbeid med digitalisering.
Personlige egenskaper
 • Du er innovativ, analytisk, strukturert og løsningsorientert.
 • Du har et strategisk, helhetsorientert og overordnet perspektiv i ditt arbeid, men også evne til å gå dypt inn i saker om dette er nødvendig.
 • Du er en relasjons- og kulturbygger, som kan videreutvikle etatens nettverk og samarbeidsrelasjoner i en stor og kompleks organisasjon.
 • Du er en god teamutvikler.
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne.
Vi tilbyr
 • Et spennende fagmiljø med dyktige kolleger.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale.
For ytterligere informasjon og spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med kommunaldirektør Tor Corneliussen tlf. 995 26 781 eller våre rådgivere hos Headvisor, Jan Tveit tlf. 975 39 990 / Bjørn Horne tlf. 911 61 390.
Kortfattet søknad med CV sendes innen 06. juni.
Alle spørsmål til Headvisor blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.