Vil du være med og påvirke en fremtidsrettet fiskenæring i sterk utvikling? - Norges Fiskarlag

Er du i tillegg interessert i organisasjonsarbeid, er motivert av vårt samfunnsoppdrag og trives i skjæringspunktet mellom våre medlemmer, myndighetsorganer, samarbeidspartnere og kollegaer?
Hvis ja - da kan vi tilby utfordrende og interessante oppgaver på et prioritert og spennende fagområde, med arbeidsoppgaver innen organisasjonssaker og fiskeripolitiske spørsmål, spesielt fagansvar knyttet til kvalitet og verdiskapende sjømat. Du vil arbeide aktivt og tett på våre medlemmer, bidra i verving av nye medlemmer, følger opp driften av våre velferdsstasjoner, samt videreutvikler vårt organisasjonsprodukt. Vi ser etter deg som har god kjennskap til fiskerinæringen, kan vise til relevant og solid kompetanse og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Stillingen rapporterer til fagsjef og kontorlokasjon er ved hovedkontoret i Trondheim, alternativt vårt kontor i Oslo.
Sentrale ansvar og arbeidsoppgaver du vil jobbe med er;
 • løpende kontakt med våre medlemmer
 • rekruttering av nye medlemmer, implementering av vår vervestrategi
 • oppfølging av våre 26 velferdsstasjoner langs kysten
 • bidra til videreutvikling av våre organisasjons- og medlemsprodukter
 • prosjekt- og kursvirksomhet
 • ansvar for fagområdet kvalitet og verdiskapende sjømat
 • deltakelse i nasjonale og internasjonale fora og utvalg på vegne av næringen
Vi ser gjerne at du har;
 • høyere relevant utdanning på masternivå
 • relevant erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen
 • god oversikt og innsikt i næringen
 • gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og myndighetskontakt
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
I tillegg personlige egenskaper som;
 • engasjement og identifiserer deg med vår samfunnsmandat
 • tar ansvar, viser initiativ og gjennomfører
 • analytisk og nøyaktig
 • samarbeidsorientert og skaper resultater sammen med andre
 • tenker helhetlig og deler kunnskap
Vi kan tilby
 • Utfordrende og interessante oppgaver på et prioritert og spennende fagområde
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • Selvstendige arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
For nærmere informasjon og kan du kontakte fagsjef i Norges Fiskarlag, Joakim Martinsen, tlf. 913 36 034 eller vår rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Søknadsfrist: 16.06.19.