Avdelingsleder - Avdeling for forberedelse og saksstyring - Utlendingsnemnda

Vi søker en dyktig og motiverende leder for vår nyopprettede avdeling for forberedelse og saksstyring(FORS).

Avdelingen skal ha ansvar for:

 • UNEs førstelinje, innledende saksbehandling og saksstyring
 • metode innen prognose- og statistikkarbeid, og å sikre at UNE har nødvendig og kvalitetssikret styringsinformasjon
 • koordinerings- og metodeansvar for forbedringsarbeid og Lean i UNE, spesielt knyttet til brukerbehov

Avdelingen vil ha utstrakt samarbeid med øvrige avdelinger, og i noen grad administrere ressurser som rulleres inn fra disse.

Stillingen rapporterer til direktør og er en del av hennes ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen med fag- og personalansvar
 • Motivere, støtte og utvikle enhetens medarbeidere
 • Holde god oversikt og sikre helhetlig oppgaveløsning og riktig balanse mellom kvalitet og måloppnåelse
 • Tilrettelegge for godt samarbeid både internt og eksternt
 • Sørge for at avdelingen sikrer formidling av statistikk og styringsinformasjon til UNE, og ivaretar dialog i utlendingskjeden
 • Sørge for at avdelingen ivaretar metodeansvaret for kontinuerlig forbedring og Lean i UNE, spesielt innenfor brukerorientering
 • Sikre at avdelingen er en aktiv bidragsyter til overvåkning av flyt og kvalitet
 • Representere UNE utad i medier og ekstern samhandling
 • Ta aktivt del i etatsledelsen og støtte direktøren og lederkolleger i drift og utvikling av UNE
 • UNE er i omstilling, og andre oppgaver og ansvarsområder kan også bli lagt til avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, for eksempel rettsvitenskap, samfunnsvitenskapelige fag eller annen relevant bakgrunn
 • Ledererfaring vil bli vektlagt, særlig hvis bakgrunn fra kunnskapsintensive organisasjoner
 • Kompetanse om Lean, forbedringsarbeid og fleksibilitet i praksis, fortrinnsvis være Lean-sertifisert
 • Ha kunnskap om- og interesse for utlendingsrett og forvaltningsrett
 • Ha kunnskap om- og interesse for statistikk, dataforvaltning og digitalisering
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Variert erfaring fra avdelingens ansvarsområder er en fordel
 • Personen som ansettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven

Personlige egenskaper

 • Du er motiverende og tydelig og med stor gjennomføringsevne
 • Du evner å tenke strategisk både på overordnet etatsnivå og i egen avdeling
 • Du er analytisk sterk og har god tallforståelse og blikk for helheten
 • Du er resultatorientert
 • Du er flink til å balansere delegering mot ansvar og kontroll
 • Du er strukturert og kan ta gode og raske beslutninger
 • Du ser helheten i etatstyringen og bidrar aktivt inn i ledergruppen og utviklingen av den interne styringsdialogen
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du kommuniserer tydelig og godt
 • Du tar ansvar for din egen lederutvikling

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en etat som har et viktig samfunnsoppdrag
 • Jobb i en virksomhet med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Muligheter for å forme en helt ny lederstilling og en ny avdeling i en endret organisasjonsstruktur
 • Et godt tilrettelagt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitid og muligheter for avspasering
 • Trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som avdelingsleder (stillingskode 1407) i lønnsspennet kr 682 200 - 848 800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn bli vurdert. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Vi anmoder om at din søknad går via Webcruiter, som er UNE's administrasjonssystem knyttet til rekruttering. Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen.

Søk på stillingen