Seniorrådgiver finansiering - Helse Sør-Øst RHF

Er du helseøkonom, samfunnsøkonom eller siviløkonom med sterkt engasjement for optimal bruk av tilgjengelige ressurser? Vi søker en selvstendig og faglig sterk seniorrådgiver som vil være med å legge føringer for den videre utviklingen av finansieringen av helseforetakene og sykehusene i foretaksgruppen. Stillingen rapporterer til finansdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Oppdatering og videreutvikling av den regionale inntektsmodellen
 • Budsjettarbeid og økonomisk langtidsplanlegging
 • Utvikle finansieringsløsninger for ulike driftsrelaterte problemstillinger
 • Økonomisk analyse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad, gjerne helseøkonomi, samfunnsøkonomi eller siviløkonom
 • Kjennskap til styringen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten
 • Gode ferdigheter i excel

Personlige egenskaper

 • Sterke analytiske evner
 • Samarbeidsorientert og gode kommunikasjonsevner
 • Ser helhetlige løsninger på komplekse problemstillinger
 • Samfunnsforståelse og -interesse
 • Initiativrik og selvstendig

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Konkurransedyktige betingelser i en utviklende og utfordrende stilling i en organisasjon med stor aktivitet og spennende prosjekter
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Hovedkontoret til Helse Sør-Øst RHF er lokalisert på Hamar. For den rette kandidaten viser vi stor fleksibilitet i forhold til arbeidsform og-sted.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor Per Inge Hjertaker/ Kristin Haugen tlf. 91729682/ 97155441. Finansdirektør Line Alfarrustad i Helse Sør-Øst RHF kan også kontaktes på tlf. 959 81 380.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 20.august.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning. Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.