Prosjektcontroller IKT-prosjekter - Helse Sør-Øst RHF

Vi søker etter en proaktiv ressursperson som sikrer tidsriktig, nøyaktig og fullstendig finansiell rapportering til selskapets ledelse og eiere knyttet til den regionale IKT- prosjektporteføljen i Helse Sør-Øst.

Prosjektcontroller vil både jobbe tett sammen med prosjektledere som er ansvarlig for prosjektgjennomføringen og sammen med eget fagmiljø innenfor økonomi. Stillingen rapporterer til finansdirektør i Helse Sør-Øst RHF.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å sikre relevant, tidsriktig, nøyaktig og fullstendig finansiell rapportering og tilhørende ledelsesinformasjon knyttet til det enkelte prosjekt
 • Økonomisk rådgiver og sparringspartner for prosjektleder.
 • Oppfølging av regnskap og prognose mot budsjett, kostnads- og styringsrammer.
 • Sikre god økonomistyring i prosjektet, og at prosjektøkonomien håndteres iht. gjeldende rutiner og prosedyrer
 • Oppfølging av business case
 • Planlegging, budsjettering og prognostisering, prosjektregnskap, månedsrapportering til prosjekt/programstyre og ledelse i Helse Sør-Øst RHF
 • Administrative oppgaver som prosjektregistrering, vedlikehold av budsjetteringsmodeller mv.
 • Analyser og usikkerhetsberegninger

Kvalifikasjoner

 • Minst 5 års relevant erfaring
 • Gjerne erfaring fra økonomistyring i prosjekter, herunder lønnsomhetsanalyser og usikkerhetsanalyser
 • God faglig forståelse knyttet til fagområdene prosjektstyring/programstyring og økonomistyring, og evne til å håndtere begge dimensjoner på en god måte
 • Kjennskap/erfaring med digitaliseringsprosjekter/ IKT virksomhet er en fordel
 • Gjerne bakgrunn fra revisjon eller konsulentselskap eller annen controller-stilling
 • Minimum fireårlig høyskoleutdanning, MBA/ siviløkonom/industriell økonomi eller lignende

Personlig egenskaper

 • Nøyaktig og grundig
 • Pliktoppfyllende, proaktiv og løsningsorientert person som evner å arbeide fokusert og målrettet både alene og i team
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Analytisk og strukturert

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Konkurransedyktige betingelser i en utviklende og utfordrende stilling i en organisasjon med stor aktivitet og spennende prosjekter
 • En unik mulighet til å ha en sentral rolle i flere av de store og spennende teknologiprosjektene til Helse Sør-Øst RHF
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Hovedkontoret til Helse Sør-Øst RHF er lokalisert på Hamar. For den rette kandidaten viser vi stor fleksibilitet i forhold til arbeidsform og-sted.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor Per Inge Hjertaker/ Kristin Haugen tlf. 91729682/ 97155441. Finansdirektør Line Alfarrustad i Helse Sør-Øst RHF kan også kontaktes på tlf. 959 81 380.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 20.august.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning. Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.