Rådgiver - Organisasjons- og lederutvikling - STJØRDAL KOMMUNE

Våger du å tenke utenfor boksen? Da kan du være den vi vil ha med på laget!

Til nyopprettet stilling søker vi etter en dyktig rådgiver som vil ha fokus på organisasjons- og lederutvikling. I Stjørdal kommune har vi satset aktivt på digitalisering samt fornying, forbedring og forenkling av arbeidsprosesser og tjenester. Vi ønsker å styrke vårt arbeid innen organisasjons- og lederutvikling, nærværsfaktorer/ fraværsfaktorer, heltid/deltidskultur mm.

Den vi søker etter er nysgjerrig på og har perspektiver på hvordan god ledelse etterleves for å øke nærværsfaktorer og ser nye måter å løse dette på. Som rådgiver vil du få ansvar for vårt utviklings- og implementeringsarbeid innen organisasjons- og lederutvikling med spesielt fokus på etat Omsorg. Målet er at dette har en læringseffekt og beste praksis for hele kommunen.

Du vil inngå i vårt team av dyktige medarbeidere i HR/ Innovasjonsstab og rapportere til HR-/ og Innovasjonssjef.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Prosjektledelse
  • Prosesser knyttet til intern og ekstern samhandling, kultur- og ledelsesutvikling
  • Utviklingsoppgaver og prosessarbeid, samt implementering av disse
  • Videreutvikling av lederverktøy og støttesystemer
  • Analysearbeid og kobling av data for å iverksette tiltak for forbedring

Kvalifikasjoner:

Universitet/høyskoleutdanning på mastergrads- eller bachelornivå innen relevant fagretning.

Stillingen krever erfaring og resultater fra prosjektledelse i utviklingsprosesser, gjennomføringsevne, analytisk, gode relasjonsegenskaper og kjennskap til offentlig sektor. Du har evne til effektiv bruk og tilpassing til teknologi og nye arbeidsformer.

Som rådgiver må du også være dyktig i rollen som motivator – evne til å lede og motivere medarbeidere, og være en god muntlig og skriftlig formidler.

Personlig egnethet tillegges vesentlig vekt i utvelgelsesprosessen.

Vi kan tilby:

Arbeidsoppgaver som er krevende, men samtidig fulle av positive utfordringer og muligheter. Vi kan tilby et godt og inspirerende arbeidsmiljø, gode muligheter for egenutvikling og mulighet for å bidra til å utvikle organisasjonen i positiv retning.

Som ansatt i Stjørdal kommune vil du få ordnede lønns- og arbeidsvilkår, samt gode pensjon- og forsikringsordninger. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Headvisor v/ Torstein Sneisen tlf: 918 88 186 eller HR- og Innovasjonssjef Albert Verhagen, tlf. 918 97 713 eller Etatsjef Omsorg Hans Frederik Selvaag tlf: 911 12 964.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Kortfattet søknad med CV sendes til https://www.headvisor.no/ledige-stillinger innen utgangen av 28. august 2019.