HR/Personalsjef - Ullensaker kommune

Vil du bli med på laget for å videreutvikle en spennende og attraktiv kommune som er Norges største kommune i vekst? Vil du ta et spesielt ansvar for at Ullensaker kommune i framtiden skal være en attraktiv arbeidsgiver? Vil du bidra til at kommunens ledere, sammen med medarbeidere og tillitsvalgte, utvikler gode og helsefremmende arbeidsplasser til beste for kommunens innbyggere?

Vår personalsjef skal over i pensjonistens rekker derfor trenger Ullensaker kommune ny HR-/personalsjef.

HR/Lønn er del av kommunens sentrale stabs- og støttefunksjon. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og er en viktig støttespiller for rådmannen, kommunaldirektører, hovedtillitsvalgt og den politiske ledelsen og øvrige enhetsledere. HR-/personalsjefen har det overordnede ansvaret for enheten HR og lønn. I tillegg ligger GNIST mat og opplevelser, arbeidstreningskafe/kiosk til enheten.

Ullensaker kommune har ledere og medarbeidere etter visjonen Sammen er vi MER; Modig, Endringsdyktig og Raus. Vi søker deg som er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og godt humør!

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for Ullensaker kommunes HMS og nærværsarbeid, HR/Personal/Lønnsområdet i Ullensaker kommune. I dette ligger fullt Personal-, fag- og økonomiansvar for enheten
 • Ansvar for kommunens organisasjonsutvikling, rekrutteringsstrategi- og handlingsplaner, kompetansestrategi og kompetanseutvikling.
 • Ansvar for kommunens organisasjons- og MER-lederutviklingsprogram, i tett samarbeid med rådmann og kommunaldirektører og enhetsledere.
 • Utvikle kommunens arbeidsgiverstrategi.
 • Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, herunder ansvar for drøftinger og forhandlinger.
 • Ansvar for kommunens lønnspolitikk og for å gjennomføre kommunens lønnspolitikk og er kommunens forhandlingsleder ved lokale lønnsforhandlinger.
 • Bistå andre ledere i krevende omstillingsprosesser, konflikter og personalsaker.
 • Hovedansvar for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.
 • Hovedansvar for overordnet HMS og nærværsarbeidet, kvalitetssystem og internkontroll knyttet til lov og forskrifter innenfor HR/personal/HMS-området.
 • Videreutvikle samarbeidet med NAV, bedriftshelsetjeneste og andre eksterne støttespillere

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en lagspiller med gode analytiske evner som makter å arbeide strategisk i en hektisk hverdag. Du er tillitsskapende, arbeider selvstendig og har gode samarbeidsegenskaper. Det er viktig at du har god organisasjons- og rolleforståelse og forstår kommunens samfunnsoppdrag.
 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Solid erfaring innen HR/Personalfunksjonen, fortrinnsvis fra kommunal virksomhet
 • Solid ledererfaring og lederskolering
 • God relasjons- og prosesskompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å bruke aktuelle dataverktøy
 • Kunnskap om aktuelt lov- og avtaleverk

Utdanningsretning

 • Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Være endringsdyktig, omgivelsesorientert og samskapende
 • Være tillitsskapende og læringssøkende
 • Tilrettelegge for mestring og motivasjon
 • Utvikle helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser
 • Vise gjennomføringskraft og evne til å prioritere tildelte ressurser
 • Du er en faglig dyktig leder som gjennom godt samspill bidrar til en helhetlig og solid HR/Personalfunksjon i Ullensaker kommune.

Vi tilbyr

 • Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Kommunaldirektør Torbjørn Hansen, tlf. 40613855 kan også kontaktes. Søknad sendes snarest.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Søk på stillingen