Økonomisjef - Ullensaker kommune

Ullensaker kommune har ledig en interessant og utfordrende nøkkelstilling som økonomisjef. Økonomiområdet er en del av kommunens sentrale stabs- og støttefunksjon.

Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og er en viktig støttespiller for rådmannen, kommunaldirektører, den politiske ledelsen og øvrige enhetsledere. Økonomisjefen har det overordnede ansvaret for enheten; skatt, innkjøp, økonomisk planlegging, kontroll og analyse, regnskap samt fakturering og innfordring.

Økonomisjefen skal legge til rette for god økonomistyring og økonomiforvaltning i Ullensaker kommune. Videre må økonomisjefen ha evne til å ta initiativ, til å planlegge og gjennomføre omstillings- og utviklingsprosesser innen sitt ansvarsområde.

Økonomisjefen skal være en god støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat og en aktiv pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen.

Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling, og har stort fokus på fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid. Oppgavene må til enhver tid kunne justeres i forhold til kommunens behov.

Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig og i team.

Den vi søker må kunne kommunisere godt med ulike typer mennesker og medvirke til samhandling på tvers i organisasjonen. Positivt menneskesyn og gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning for å lykkes. Personlig egnethet vil ha avgjørende betydning.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk planlegging og rådgivning for kommunens politiske og administrative ledelse på det økonomiske fagfeltet
 • Faglig ansvar for kommunens overordnede økonomistyring og finansforvaltning
 • Ansvarlig for økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, økonomiske analyser, årsmelding og økonomirapportering. I tillegg er kemnerfunksjonen underlagt økonomisjefens ansvar.
 • Personal-, økonomi-, utviklings- og resultatansvar for eget område
 • Operativt ansvar for å lede og koordinere den samlede økonomistyringen i kommunen med tilrettelegging for gode prosesser, rapportering, økonomiske analyser og oppfølging av politiske vedtak
 • Drift, samordning og utvikling av økonomisystemet
 • Kontroll, tilsyn, veiledning og intern opplæring innen fagområdet
 • Delta aktivt i utviklingsarbeid i kommunen og for de funksjonene som ligger til stillingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Relevant økonomiutdanning på masternivå - bachelor med god relevant praksis kan kompensere for kravet om master
 • Lederutdanning og/eller solid ledererfaring
 • Erfaring fra kommunalsektor og annen offentlig virksomhet
 • Strategisk og operativ erfaring med økonomiarbeid
 • God relasjons- og prosesskompetanse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Erfaring med saksframstilling for politiske utvalg eller styrende organ
 • Løsnings- og resultatorientert

Utdanningsretning

 • Økonomi
 • Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Tilleggsutdanning
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Samlende og engasjerende – vi trenger en framover lent leder
 • Strategisk og analytisk
 • Selvstendig, men har samtidig gode relasjonelle egenskaper
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Du er en faglig dyktig leder som gjennom godt samspill bidrar til en helhetlig og solid økonomifunksjon i Ullensaker kommune.

Vi tilbyr

 • Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Kommunaldirektør Torbjørn Hansen, tlf. 40613855 kan også kontaktes. Søknad sendes snarest.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Søk på stilliingen