Erfaren prosjektleder - Stoltz Entreprenør AS

Vi søker en nytenkende og motiverende erfaren prosjektleder. Som prosjektleder får du det overordnede ansvaret for å sikre at gjennomføring av prosjekter skjer ihht. beste praksis, LEAN-metodikk og styringssystemet i selskapet. Du vil også ha økonomisk resultatansvar og ledelse av prosjekt-teamet.

Stoltz er et selskap som stiller høye krav til oss selv når det gjelder profesjonalitet, og det forventes høyt fokus på å levere i henhold til avtalt kvalitet og lønnsomhet. Du blir del av et team med dyktige og motiverte kolleger.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse for totalentrepriser innen nybygg, ombygging og rehabilitering
 • Mobilisering, kontrahering, prosjektering og gjennomføring av prosjekter
 • Gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte mål, rammer og kontraktsbestemmelser
 • Ivareta god relasjon til kunder og samarbeidspartnere

Vi ønsker at du har:

 • Master- eller Bachelorgrad innen fagområdet bygg
 • Minimum 10 års erfaring fra bygg-prosjekter. Erfaringen må stamme fra stilling hos rådgiver, entreprenør eller byggherre.
 • Erfaring som prosjektleder
 • Håndtert ulike entrepriserettslige problemstillinger
 • Erfaring med anbud/tilbud

Vi ser etter deg som er:

 • Inkluderende
 • Grundig
 • Kommersiell
 • Strukturert
 • Nysgjerrig
 • Handlekraftig og framoverlent
 • Analytisk

Vi kan blant annet tilby:

 • Stort ansvar – stor tillit
 • Mulighet til å delta i hele verdikjeden i prosjektene
 • En solid merkevare; trygg arbeidsplass med gode og kompetente kolleger
 • Gode påvirkningsmuligheter i organisasjonen
 • Konkurransedyktige betingelser

Vi søker også Prosjektleder tekniske systemer/ITB – Se annonsen

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne (91161390) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 31.08.2019. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.