Administrerende direktør - Akasia

Til å lede og videreutvikle konsernet søker vi nå etter administrerende direktør.

Vi søker en strategisk, offensiv og synlig fanebærer for Akasia. Du har sterk integritet og bygger tillitsfulle relasjoner til ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Konsernet har en målsetning om videre utvikling og vekst, og ser etter en initiativrik, handlekraftig og tydelig leder med gjennomslagskraft og som vil sette spor etter seg. Den riktige kandidaten identifiserer seg med verdiene ansvarlig, lærende, nyskapende og åpen.

For å lykkes i denne rollen bør du ha høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, og ledererfaring fra større, komplekse virksomheter. Du har solid erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring samt erfaring med strategiske utviklings- om omstillingsprosesser. Det er ønskelig at du i hovedsak har din erfaring fra privat sektor, men at du har kjennskap til offentlig sektor. Som øverste leder er det videre en fordel om du har erfaring med kommunikasjon og mediehåndtering.

Personlige egenskaper

 • Strategisk
 • Sterk integritet
 • Utviklingsorientert og handlekraftig
 • Lyttende relasjonsbygger som skaper tillit
 • Innflytelsesrik og tydelig med en naturlig autoritet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Teambygger
 • Robust og utholdende

Vi tilbyr en utfordrende lederstilling i et konsern med et utpreget samfunnsansvar og med et stort spenn i forretningsområdene. I tillegg til å sikre videreføring og utvikling av eksisterende leveranser i en mangfoldig drifts- og prosjektorganisasjon, får du muligheten til å lede an konsernets videre utvikling og vekst. Du får med deg kompetente og engasjerte medarbeidere som opplever at jobben de utfører er meningsfull. Vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger. Lønn etter avtale.

For ytterligere informasjon og spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med styreleder Jan Dagfinn Midtun tlf. 906 23 180 eller våre rådgivere hos Headvisor, Jan Tveit tlf. 975 39 990 / Bjørn Horne tlf. 911 61 390.

Kortfattet søknad med CV sendes innen 26. august.

Alle spørsmål til Headvisor blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

Nøkkeltall:

 • 500 ansatte
 • Samlet budsjett på kr 500 millioner
 • Eier 17 000 m2 eiendom med tilhørende uteområder
 • Barnehage: eier og driver 20 barnehager med 1 500 barn
 • Regnskap: autorisert leverandør av eiendomstjenester
 • Eiendom: eiendomstjenester

Drift:

 • Drift og vedlikehold av en bygningsmasse på 97 000 kvadratmeter, herunder 34 kirker, hvorav 20 er fredet eller verneverdige
 • Drift og vedlikehold av 750 dekar anlegg, herunder 27 gravplasser med ca 100 000 graver
 • Gjennomfører årlig over 2000 gravlegginger, 800 gravferdsseremonier og 1800 kremasjoner

Prosjekt:

 • Rådgivning og analyser innen bygg og anlegg.
 • Reguleringsarbeid, prosjektering og prosjektledelse.
 • Utførende innenfor de fleste bygg- og anleggsfagene

Eiendomsforvaltning

 • Forvaltning av egne og leide eiendommer
 • Byggherreansvar

Akasia er lokalisert i Bergen. Kundene våre er hovedsakelig i Bergen og på Vestlandet, men vi har også kunder i resten av landet. For mer informasjon om Akasia se www.akasia.no