Administrerende direktør - Vy Fjord1 Reiseliv AS

Vi har ambisjoner for fremtidens reiselivssatsing!

Er du klar for å ta en sentral rolle som Administrerende direktør?

Vy Fjord1 Reiseliv AS er et nystiftet aksjeselskap som eies 50% hver av Fjord1 ASA og Vygruppen AS. De to eierselskapene er enige om å satse sammen og har store ambisjoner om et nasjonalt løft innen reiselivssatsingen i Norge.

Vy Fjord1 Reiseliv skal tilby miljøvennlige pakkereiser med tog, buss og båt til ulike destinasjoner i Norge. Satsingen skal legge til rette for bærekraftig turisme og gjøre det enklere å feriere i Norge med kollektivtransport. Selskapets virksomhet vil foregå i tett samarbeid med Fjord Tours AS, som vil bli et datterselskap til Vy Fjord1 Reiseliv.

Vi er nå på jakt etter en Administrerende direktør som skal bidra sterkt i oppbygging og videreutvikling av selskapet, og gjennom dette også påvirke reiselivsbransjen. Du må derfor evne å se potensialet i markedet og hos eierselskapene, og derigjennom bygge opp en egen organisasjon. Digitalt salg og markedsføring er sentral i selskapets forretningsmodell.

Du har erfaring med innovativ forretningsutvikling. Du bør ha forståelse for reiselivsbransjen og har gjerne erfaring fra internasjonalt salgs- og markedsarbeid. Det er også en fordel om du har god innsikt i teknologi og bruk av digitale verktøy.

Som person er det viktig at du er god til å etablere og ivareta gode relasjoner, og at du evner å kommunisere godt både internt og eksternt. Vi forventer at du har kommersiell legning og god økonomi- og forretningsforståelse.

Vi kan tilby en unik mulighet til å løfte reiselivssatsingen i Norge og gjøre det enklere å reise miljøvennlig. Med to solide eiere vil man her kunne sette et fotavtrykk på fremtidens miljøvennlige pakkereiser.

Det er en fordel om du vil ha arbeidssted i Bergen, men arbeidssted i Oslo er også mulig.

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne (91161390) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 31.08.2019. Alle henvendelser til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.