Eiendomssjef - St. Olavs hospital HF

Ønsker du nye utfordringer?

Vi søker en person med erfaring fra bransjen til denne spennende jobben, og du må kunne vise at du kombinerer faglig dyktighet med å være en god menneskeorientert leder. Er du resultatorientert, med bred erfaring fra eiendomsforvaltning og prosjektledelse av større byggeprosjekter, kan du være den rette for oss. Eiendomssjefen har ansvar for helhetlig strategisk forvaltning og utvikling av St. Olavs hospitals eiendomsportefølje som består av ca 350.000 kvm bygningsmasse. Stillingen er del av økonomidirektørens ledergruppe og rapporterer til denne.

De viktigste arbeidsoppgavene

 • Helhetlig ansvar for strategisk forvaltning og utvikling av St. Olavs hospitals eiendomsportefølje
 • Avtaleforvaltning
 • Forsikringer
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Eiendomsutvikling og nybygg
 • Investeringsplaner og finansiering
 • Vedlikehold
 • EBIM
 • Forretningsførsel
 • Avtaler om operative eiendomstjenester
 • Samarbeide med Helse Midt-Norge RHF, NTNU og Sykehusbygg

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Universitets-/høgskoleutdanning, fortrinnsvis M.Sc byggfag, eiendomsforvaltning eller arkitekt.
 • Bred erfaring innen ledelse som omfatter eiendomsforvaltning og prosjektledelse av større byggeprosjekter
 • Erfaring innen digital samhandling
 • Gode lederegenskaper, helst med lederutdanning eller lang ledererfaring inkludert personalansvar
 • Evne til å tenke helhetlig, langsiktig og strategisk
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Forståelse for samspillet mellom politikk, fag og administrasjon
 • Utpregede lederegenskaper med et generelt positivt grunnsyn
 • Du kombinerer evnen til å opptre tydelig med å delegere, samtidig med at du tar beslutninger
 • Personlig integritet og gjennomslagskraft

Vi kan tilby

 • En spennende og allsidig jobb med gode utviklingsmuligheter
 • Du blir en del av en ledergruppe i en større virksomhet
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger (Ytelsesbasert offentlig tjenestepensjonsordning)
 • Selvstendig stilling i et hektisk men faglig godt miljø
 • Sentrale lokaler i Trondheim

For ytterligere informasjon kan du kontakte økonomidirektør Jan Morten Søraker tlf 900 12 621, eller våre rådgivere i Headvisor AS Tor Jakob Reitan tlf. 950 51 111 eller Anders Bauge tlf. 901 56 249. Alle henvendelser til Headvisor AS behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. Søknadsfrist er 25. september 2019.