Organisasjonsdirektør - Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp er en «ung» organisasjon som på relativt kort tid har gjennomført en rekke organisasjonstilpasninger og virksomhetsoverdragelser. Det er etablert en plan for omstilling og utvikling i foretaket. For å styrke fokuset på organisasjonsutvikling opprettes ny stilling som organisasjonsdirektør. Stillingsinnehaver vil kunne påvirke utviklingen av rollen i stor grad. Organisasjonsdirektør rapporterer til adm. dir. og vil være en del av foretaksledelsen.

Sykehusinnkjøp har hovedkontor i Vadsø og stillingen er knyttet til hovedkontoret. Det vil kunne legges til rette for kontorsted ved et av våre andre kontorer, da fortrinnsvis Oslo, men en betydelig tilstedeværelse ved hovedkontoret må påregnes. Stillingen krever også regelmessig tilstedeværelse ved alle foretakets hovedlokasjoner.

Ansvar/arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å utvikle en strategisk tilnærming til organisasjons-, kompetanse- og ledelsesutvikling.
 • Være initiativtaker og "eier" av aktuelle organisasjonsutviklings-prosesser
 • Etablere effektive systemer og arbeidsmetodikk, bedre ressursutnyttelse og effektiv målstyring.
 • Utvikle gode prosesser og verktøy for strategisk planlegging og utvikling
 • Sentral bidragsyter til og medansvar for arbeidet i foretakets ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning helst på masternivå innen økonomi/ statsvitenskap/ jus/ HR/organisasjon eller tilsvarende.
 • Dokumentert erfaring fra prosesser innen strategi, organisasjonsutvikling, omstilling/ endring med dokumenterte resultater
 • Det er ønskelig med ledererfaring fra et eller flere av stillingens ansvarsområder
 • Ha erfaring som intern rådgiver, for å kunne være en stødig støttespiller for adm. dir. og øvrige ledere
 • Det er ønskelig med interesse for digitalisering i et organisasjonsutviklingsperspektiv.

Lederstil/personlige relasjoner

 • En strategisk, helhetstenkende, faktaorientert, analytisk og tillitsskapende leder med høy integritet
 • Målrettet, tydelig, drivende, handlekraftig og gjennomføringssterk
 • Åpen, ærlig, samarbeids- og samhandlingsorientert
 • Engasjerer og involverer, har evne til å få med seg folk
 • Har positiv autoritet. En som lytter, stiller krav, følger opp, gir tillit og ansvar.

Vi tilbyr

 • En jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Allsidige, utfordrende og utviklende oppgaver i et nasjonalt foretak
 • Betingelser etter avtale og kvalifikasjoner
 • Pensjonsordning i KLP og gode forsikringsordninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker eller researcher Alexander Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682/97528649. Adm.dir Kjetil M. Istad, tlf. 97470877 kan også kontaktes.

Alle henvendelser til Headvisor blir behandlet konfidensielt til annet er avtalt. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 13. oktober.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.